szerző:
Eduline

Komoly ösztöndíjat nyerhetnek a tanári pályára készülő hallgatók.

©

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása.

Pályázhatnak a pedagógusképzésben tanuló hallgatók, akik vállalják, hogy az általuk megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt intézmények közül választva, főállású jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Ezt kell tudnotok a hallgatói nyilatkozatról, ha idén felvételiztek

Ha szeptemberben állami ösztöndíjas, vagy állami részösztöndíjas képzést kezdtek meg, idén is kénytelenek lesztek aláírni a hallgatói nyilatkozatot (lánykori nevéb a hallgatói szerződést). Azok számára is feltételeket szab az állam, akiket átsoroltak önköltségesről államilag támogatott képzésre. De mit kell vállalni a nyilatkozat aláírásával?

Az első félévbenm differenciáltan 125 ezer és 375 ezer forint nyerhető el félévenként. Hogy az ösztöndíjat nyert hallgató a továbbiakban mekkora összeget kap, az a tanulmányi teljesítményétől is függ, de a második félévtől is 375 ezer a maximálisan elnyerhető összeg.

Pályázni minden évben szeptember 30-ig lehet.