szerző:
Eduline
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Milyen feltételeket kell teljesíteni az ösztöndíjas hallgatóknak, hogy ne kerüljenek a fizetős kategóriába? Az, hogy kit milyen formában vettek fel az egyetemre ugyanis nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára sem.

Amennyiben magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók vagytok és nem feleltek meg az alábbi feltételeknek, az egyetem vagy főiskola a tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni titeket:

  • az utolsó két (aktív) félév átlagában nem szerztetek legalább 18 kreditet,
  • nem értétek el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot,
  • az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatotokat visszavonjátok,
  • kimerítettétek a rendelkezésre álló támogatási időt. Arról, hogy mennyi a támogatási idő, itt olvashattok bővebben.

Egyetemisták, figyelem! Komoly tétje van a tavaszi félévnek

A tavaszi félév a legtöbb egyetemen már elkezdődött. Ez pedig azt is jelenti, hogy a szemeszter végére teljesítenie kell a hallgatóknak azokat a feltételeket, amelyekkel tovább maradhatnak állami ösztöndíjas képzésükön.

Fizetősön vagyok. Lehetek én is ösztöndíjas?

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is sor kerülhet: az egyetemek a megüresedett állami ösztöndíjjal támogatott helyekre a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanuló önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja.

Erre azonban csak akkor ketülhet sor, hogyha az adott átsorolási időszakban jelzitek, hogy szeretnétek átkerülni az államilag támogaott formára. Ha ezt nem teszitek meg, ugyanabban a finanszírozási formában folytatjátok tanulmányaitokat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

Az egyetemek az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer hozzák meg.

Több ezren bukták el a tandíjmentes helyet, mégis tovább szigorít a kormány

Körülbelül nyolcezer hallgató veszítette el állami ösztöndíjas helyét idén nyáron, ők ettől a tanévtől kizárólag fizetős formában folytathatják az egyetemet vagy a főiskolát. A kormány másfél éve döntött arról: az egyetemistáknak az eddigieknél jóval szigorúbb feltételeket kell teljesíteniük, ha továbbra is tandíjmentesen szeretnének tanulni.