Czervan Andrea
Czervan Andrea

Tandíjmentesség, tanulmányi ösztöndíj, családi kedvezmény – ilyen támogatásokat kínálnak hallgatóiknak a magán- és alapítványi főiskolák. A nem állami intézmények alapképzésein 2013-ban sem lesznek államilag finanszírozott helyek, az intézményi ösztöndíjak segítségével a legjobb teljesítményűek mégis ingyen tanulhatnak.

BKF: a legjobb teljesítményű hallgatók ingyen tanulhatnak

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) hallgatói közül azoknak, akik több mint 400 ponttal kerülnek be a kiválasztott kommunikációs, üzleti vagy turizmus alapképzésre, az első tanévben nem kell tandíjat fizetniük. A felsőbb évfolyamosok közül a legjobb teljesítményűek részesülhetnek az önköltséggel megegyező összegű ösztöndíjban.

A főiskola kínál részletfizetési lehetőséget is: a tandíjat két részletben is be lehet fizetni, az összeg egyik felét a beiratkozás napjáig, a másikat pedig a vizsgajelentkezés első napjáig kell átutalni. A BKF-n és az Edutus Főiskolán 2012-ben bevezettek egy új tandíjfinanszírozási formát is: a hallgatókat az intézménnyel kapcsolatban álló cégekhez közvetítik ki, így a keresetükből fedezheti az önköltség összegét. A ledolgozható tandíjnak nevezett konstrukcióról itt olvashattok.

©

A BKF kreatív ösztöndíjat, amely szintén a tandíj száz százalékát fedezi, azok nyerhetik el, akik a közösség érdekében végeznek kreatív tevékenységet. A Start Up programmal újító és üzletileg is megvalósítható ötleteket támogatnak, projektenként 1 millió forint értékben.

Kodolányi, Gábor Dénes: tandíjkedvezmény a legjobbaknak

A Kodolányi János Főiskola szintén a legmagasabb pontszámmal bekerülő hallgatóknak kínál tandíjmentességet, amely a képzés teljes idejére jár, feltétele a legalább 4,01-es tanulmányi eredmény és az előírt kreditmennyiség megszerzése. Tandíjmentességben nemcsak a nappali tagozatosok, hanem a levelező, illetve távoktatásos formában tanulóknak is részesülhetnek.

Pontszám alapján rangsorolják az alapszakokra bekerülő hallgatókat a Gábor Dénes Főiskolán is - az elsőévesek legjobban teljesítő tíz százaléka teljes, a hallgatók további tíz százaléka pedig ötvenszázalékos tandíjtámogatást kap az első szemeszterben. A második félévtől a tanulmányi eredmény alapján lehet bekerülni a "Te jössz" ösztöndíjprogramba.

©

A Gábor Dénes Főiskola azoknak a hallgatóknak is kedvezményt ad, akiknek valamelyik családtagja korábban a főiskolán végzett - ehhez hasonló akciót egyébként a Budapesti Gazdasági Főiskola is indított 2012-ben. Azoknak a diákoknak, akik az alapszakot is a GDF-en végzezték, és angol nyelvű mesterképzésre jelentkeznek, elengedik a regisztrációs díjat, az önköltség forintban fizetendő részéből pedig a tanulmányok teljes ideje alatt 20 százalékos engedményt biztosítanak.

IBS, Wekerle, ZSKF: teljesítmény alapján csökken a tandíj összege

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán a legjobb teljesítményű, alapképzésre járó hallgatók kaphatnak hetvenöt százalékos tandíjkedvezményt szemeszterenként. Azokat támogatják, akiknek az átlageredménye eléri a hetvenöt százalékot, nincs hetvenszázalékosnál rosszabb zárójegyük és elégtelen vizsgájuk, az adott félévre előírt moduloknak pedig legalább a nyolcvan százalékát felvették.

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán többféle címen is - sport, kulturális ösztöndíj stb. - pályázhattok a féléves önköltség 50, 30, illetve 20 százalékos csökkentésére. Tanulmányi ösztöndíjat az előző két félév eredménye alapján kaphatnak a hallgatók: feltétel a legalább 4,8-as átlag, a konzultációkon, foglalkozásokon való aktív részvétel, illetve egy oktató, a tanulmányi vagy az elnöki hivatal ajánlása.

A Zsigmond Király Főiskola a gazdasági alapszakokon az önköltség 42 százalékát vállalja át azoktól a hallgatóktól, akiknek előző félévi átlaga eléri a 4,5-öt, vagy az órák több mint 80 százalékán részt vettek. Csak az egyik feltételnek kell megfelelni: a kedvezménnyel szemeszterenként 115 ezer forintot kell fizetni. A legjobban teljesítő hallgatók emellett tanulmányi ösztöndíjat is kapnak.

CEU: a diákok többsége ingyen tanul

A Közép-európai Egyetemre (CEU) jelentkezőket komplett értékelés alapján veszik fel a tanszékek. Az MA- és MSc-hallgatók 89 százaléka részesül valamilyen pénzügyi támogatásban. Ez jelent teljes, illetve részleges tandíjmentességet, vagy teljes, illetve részleges ösztöndíjat. Utóbbi kategória fedezi a teljes tandíjat, plusz havi ösztöndíjat és kollégiumi lakhatást is. A doktori diákok 90 százaléka kap teljes ösztöndíjat, a hallgatók egy része pedig EU-s, illetve állami ösztöndíjban részesül.