szerző:
Eduline

Hány pontot lehet szerezni a kémiaérettségi szóbeli vizsgáján? Milyen szempontok alapján történik a pontozás közép- és emelt szinten? Utánajártunk.

©

Hány pontot lehet szerezni a kémiaérettségi szóbeli vizsgáján?

50 pont a maximum emelt és középszinten egyaránt.

Milyen segédeszközöket lehet használni?

A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja a függvénytáblázatot periódusos rendszerrel, ezenkívül a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és a tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközöket is.

Milyen feladatok vannak a középszintű szóbeli vizsgán?

Egy téma kifejtése és egy kísérlettel kapcsolatos feladat vár a vizsgázókra kémiából középszinten. A két feladatnak eltérő témaköröket (pl. szerves és szervetlen vagy általános és szerves kémia) kell érinteniük. Az elvégzendő kísérlet esetén a tételnek tartalmaznia kell a kísérlet során felhasználható anyagok és eszközök listáját.

Hogyan pontozzák ezeket?

Az A) feladatra maximum 25 pontot lehet kapni. Ezek így oszlanak el szempontonként:

  • Tartalmi helyesség 20
  • Előadásmód, logikai helyesség 5

A B) feladatra 15 pontot lehet kapni összesen e szerint a szempontok alapján:

  • A kísérlet elvégzése 5/0/0*
  • A tapasztalatok megállapítása 5/5/0*
  • A kísérlet tapasztalatainak értelmezése 5/10/15*

*A felsorolásban mindhárom esetben első helyen az a pontszám szerepel, ami elvégzendő kísérlet esetén érvényes, második helyen a várható tapasztalatok nélkül leírt kísérletre, harmadik helyen pedig a leírt és a tapasztalatokat is megadó kísérletre vonatkozó maximális pontszám olvasható - írja a szabályzat.

A további 10 pont a következőképpen oszlik el:

  • Szakmai nyelvezet, a mértékegységek, a jelrendszer helyes
    használata 5
  • A segédeszközök szakszerű használata 5

Milyen feladatok vannak emelt szinten?

A szóbeli vizsgatétel három feladatot, A, B és C feladatot tartalmaz. Az A) feladat egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy témakör átfogó ismertetése, a B) feladat egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése, a C) feladat pedig egy problémamegoldó feladat.

Hogyan zajlik a pontozás ezeknél a feladatoknál?

Az A) feladatnál a tartalmi helyességért 20 pot, az előadásmódért és a logikai helyességért 5 pontot lehet kapni. A B) feladatnál a kísérlet elvégzése, illetve a várható tapasztalatok
megadására 5 pont, a kísérlet elemzésére pedig szintén 5 pont kapható. A C) feladat esetében 5 pontot adhat a vizsgabizottság a probléma megoldásához szükséges elmélet
ismeretéért, a probléma megoldásáért szintén 5 pont járhat.

Ezeken kívül a 3 pontot lehet szerezni a szakmai nyelvezet, a mértékegységek, a jelrendszer helyes használatáért, 2 pontot pedig a segédeszközök szakszerű használatáért.

„Mindenképpen hasznos, ha a leendő hallgatók felfrissítik kémiai ismereteiket"

A gyógyszerészet interdiszciplináris tudomány, ezért a kémia és a biológia mellett matematikai és fizikai háttértudásra is szükségük van a gyógyszerészképzést választó hallgatóknak - mondta az Eduline-nak a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézetének munkatársa, akivel a kémiaérettségi napján beszélgettünk. A kémia érettségi nap támogatását köszönjük a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának.

Elektrokémiai kísérletek

Online képzés célja: A kurzusban bemutatott kísérletek szervesen kapcsolódnak a 8. osztályos tananyaghoz, valamint a közép- és emelt szintű érettségi feladatokhoz. | | Tudomány, szociológia, oktatás , Egyéb , Középiskolai ismeretek , Középiskola, érettségi felkészülés