szerző:
Eduline

A magyar-, a töri-, a matek-, az idegen nyelvi és a biológiaérettségi mellett a fizikaérettségi szabályai is változnak 2017-től. Összefoglaltuk a legfontosabb módosításokat.

Új témák is lesznek az érettségin

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) tájékoztatója szerint a követelményrendszerbe bekerült néhány hagyományos, eddig az érettségi vizsgakövetelményekben nem szereplő téma (például a hidrosztatika vagy a változó forgómozgás). Az optika pedig önálló témakör lesz 2017-től.

Számológépet vinni kell

2017-től a szóbeli vizsgán is a diákoknak kell magukkal vinniük a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet.

Több dolgot tudtok majd a feladatokról

"A nyilvánosságra hozandó információk közé bekerül a középszintű szóbeli vizsgán elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek és egyszerű mérések listája, továbbá az emelt szintű szóbeli vizsgára vonatkozóan a mérési feladatok elvégzésének elvárt időtartama" - olvasható az OFI oldalán.

Hozzáteszik azt is, hogy a közép- és emelt szinten szóbeli vizsgákat szervező intézmények legalább 60 nappal a vizsgák kezdőnapját megelőzően honlapjukon közzéteszik a kísérleti elrendezésekben, illetve a mérési feladatokban használt eszközök részletes listáját és fényképeit.

Változnak az arányok

A vizsgaleírásban szereplő tartalmi arányok mindkét szinten, az írásbelin és szóbelin is változnak:

A mechanika témakör részaránya 25%-ról 30%-ra módosul, a hőtan témakör részaránya 20%-ról 15%-ra módosul, az elektromágnesség témakör részaránya 25%-ról 20%-ra módosul, önálló témakörként jelenik meg az optika 10%-os részaránnyal, az atomfizika, magfizika témakör részaránya 20%-ról 15%-ra módosul, a gravitáció, csillagászat témakör részaránya nem változik.

Ilyen lesz a középszintű írásbeli

"A nyílt végű kérdések numerikus eljárások alkalmazását vagy rövid szöveges kifejtést egyaránt igényelhetnek. Ezek közül egy számításos feladat, gyakorlati alkalmazásokkal kapcsolatos egyszerű problémamegoldás. A második, rövid szöveges választ és egyszerű számítást egyaránt igénylő feladat, melynek megoldásához a feladatlapon megadott hétköznapi élet jelenségeihez kötődő rövid forrás, és a forráshoz kapcsolódó kérdések nyújtanak segítséget. A két választható feladat közül (3. és 4. feladat, jelenségértelmezés vagy méréselemzés) a vizsgázónak választása szerint egyet kell megoldania" - közölte az OFI.


Ilyen lesz a középszintű szóbeli

A tételek legalább kétharmadának tartalmaznia kell ténylegesen kivitelezendő kísérletet vagy egyszerű mérést. Az Oktatási Hivatal minden évben nyilvánosságra hoz egy 40 kísérletet, illetve egyszerű mérést tartalmazó listát, amelyben az egyes témakörökhöz tartozó kísérletek, mérések száma megfelel a vizsgaleírásban a tételsorra előírt tartalmi arányoknak. A szóbeli tételsor összeállításakor a tételsorban szereplő elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek, illetve egyszerű mérések legalább 80%-át az Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott kísérletlistából kell kiválasztani" - írja az OFI.

Ilyen az emelt szintű írásbeli

A tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy "a vizsgázónak a választott témát az esetlegesen megadott forrásokra támaszkodva az utasítások és irányító szempontok alapján, a feladat kitűzésében meghatározott terjedelemben kell kifejtenie összefüggő szöveg formájában", ha a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjának értékelésére nem kaphattok pontot.

Változik a szóbeli értékelése

Az emelt szintű szóbeli vizsgarész értékelésében az egyes összetevőkre adható 45 pont felosztása az eddigi 8-10 pontról 4-10 pontra módosul, és új előírásként jelenik meg az, hogy az az A) feladatra adott pontszám nem lehet több 25 pontnál.

Mintafeladatokat itt találtok.