szerző:
Eduline

Az államilag finanszírozott orvos-, gyógyszerész- és fogorvosképzés területén a Semmelweis Egyetemre való bejutáshoz kellett a legtöbb pont. - tette közzé az egyetem.

©

A többszörs túljelentkezés mellett A Semmelweis Egyetem 5 karán 1929 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar nyelvű képzésben a 2017/18-as tanévben.

Az Általános Orvostudományi Karon a magyar nyelvű képzésben összesen 384-en kezdhetik meg tanulmányaikat, ami négy fővel több, mint tavaly. Közülük ketten költségtérítéses képzésben tanulnak majd. Az általános orvosi képzésre összességében több mint négyszeres túljelentkezés volt, a jelentkezők túlnyomó többsége államilag finanszírozott képzésre jelentkezett. Az államilag finanszírozott képzésre való bejutáshoz a tavalyinál néhány ponttal kevesebbre, összesen 436 pontra volt szükség. A felvettek átlagpontszáma több mint 456 pont volt. Az Egészségügyi Közszolgálati Karon három szakon (egészségügyi szervező, egészségügyi menedzser, szociális munka) összesen 143-an kezdhetik meg tanulmányaikat, ami 40-el több mint a tavalyi létszám, ez az egészségügyi menedzser szak létszámbővülésének köszönhető.

Az Egészségtudományi Kar (ETK) összesen 1153 hallgatót vehet fel az idén, mely néhány százalékkal magasabb létszám a tavalyinál. 1064-en támogatott, míg 89-en önköltségi képzésben kezdhetik el tanulmányaikat. A Gyógyszerésztudományi Kar a múlt évihez hasonlóan a 2017/18-as tanévben is maximális létszámmal indíthatja a félévet, 150 hallgatót tud felvenni, a Fogorvostudományi Karon ez a szám 99 hallgatót jelent.

Több mint tíz százalékkal nőtt a pedagógusképzésre felvettek száma Nyíregyházán

Nagyon sok diák jelentkezett idén a pedagógusképzések valamelyikére, nem volt ez máshogy Nyíregyházán sem, ahol összesen 14,5%-al nőtt a felvett diákok száma. 2017-es felvételi eljárásban a Nyíregyházi Egyetemre összesen 1139 fő nyert felvételt.