szerző:
Eduline

Kedden több tucat kidolgozott irodalomtételt gyűjtöttünk össze, úgyhogy jöjjön a nyelvtan - kiválogattuk a puska.hu-ra feltöltött anyagok közül a legjobbakat.

Az eduline olvasói által feltöltött, nem garantált minőségű tételek

Stílusrétegek, stílusváltozatok (társalgási stílus)

Szóképek

Alak és jelentés kapcsolata

A szövegszerkesztés eljárásai

Érvelés és vita

Szöveg a médiában

Szövegtípusok (önéletrajz, kérvény stb.)

A szöveg szerkezete és jelentései

A mondat szintagmatikus szerkezete

A magyar helyesírás alapelvei

A morfémák

Mássalhangzótörvények

Határon túli magyarnyelvűség

Nyelvváltozatok

A magyar nyelv történeti szakaszai, nyelvtörténeti források

A magyar nyelv rokonsága

Kommunikációs funkciók és közlésmódok

Nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök

Nyelvcsalád, nyelvtípus

A nyelv mint rendszer

Szövegemlékek

Szórványemlékek

A szókincs bővítése

A nyelv mint jelrendszer

Művészi nyelvhasználat

Szóképek 2.

Magánhangzók és mássalhangzók rendszere

Hangtörvények

Szófajok

Szintagma

Az egyszerű mondat

Az összetett mondat

Morféma

Nyelvtantételek

Nyelvjárások

Nyelvtantételek 2.