Ez a cikk több mint egy éve frissült utoljára, ezért lehetséges, hogy a tartalma már elavult. Használd a cikk alján lévő kulcsszavakat vagy a keresőt a frissebb anyagok eléréséhez.

Ilyen lesz a 2016-os földrajzérettségi: emelt szintű szóbeli tételek

Több tantárgy emelt szintű szóbeli érettségi témaköreit nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal - íme, a 2016-os tételek földrajzból.

1. feladat — Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza

 • Térképi ismeretek, térképi ábrázolás
 • A távérzékelés, a műholdfelvételek
 • A Nap és a Naprendszer jellemzői, mozgástípusok és következményei
 • A Föld gömbhéjas szerkezete, a geoszférák jellemzői és fejlődése
 • A földtörténet fő eseményei
 • A Föld nagyszerkezeti egységei
 • A kőzetlemez-mozgások következményei. A hegységképződés, hegységrendszerek
 • A felszínformák jellemzői
 • A külső erők felszínformáló tevékenysége
 • Kőzetek. Üledékes ásványkincsek. Ércképződés
 • A légkör felépítése, a légkörben lejátszódó folyamatok, jelenségek
 • A vízburok tagolódása, az óceánok és a szárazföld vizeinek jellemzői
 • A karsztosodás
 • Talajképződés, főbb talajtípusok
 • A földrajzi övezetesség rendszere
 • Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália szerkezeti felépítése és természetföldrajzi jellemzői
 • A Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői
 • Magyarország természetföldrajzi adottsági (domborzat, földtörténeti fejlődés, éghajlat, felszíni és felszín alatti vizek, talajtakaró, természetes növénytakaró, ásványkincsek és egyéb természeti erőforrások)
 • Magyarország nagytájainak természetföldrajzi jellemzői

2. feladat — Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz

hirdetés
hirdetés
 • A Föld népességföldrajzi jellemzői
 • A településtípusok, a városok szerkezete, a nagyvárosok élete
 • A világgazdaság jellemző folyamatai:
  • az integrációk fejlődése
  • eladósodás, adósságválság
  • globalizáció
  • nemzetközi tőkeáramlás
  • tőzsde, értékpapírok
  • a gazdasági szektorok és szerepük átalakulása
  • az ipar telepítő tényezői, jelentőségük változása
 • A mezőgazdasági termelés típusai
 • Az energiahordozók, a világ energiagazdaságának jellemzői
 • A közlekedés szerepe napjaink gazdaságában, környezeti hatásai
 • Az idegenforgalom szerepe
 • A világgazdaság erőterei – centrum és periféria területek
 • A fejlődő világ
 • Főbb politikai, gazdasági és pénzügyi nemzetközi szervezetek
 • Az Európai Unió
 • Észak-Európa, Dél-Európa
 • Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Románia,
 • Szlovákia, Oroszország
 • Afrika, Latin-Amerika és Ausztrália társadalmi-gazdasági, környezeti jellemzői
 • DK-Ázsia iparosodott és iparosodó országainak gazdasági fejődése
 • Ny-Ázsia (arab országok, Izrael) társadalmi és gazdasági sajátosságai, világgazdasági szerepe
 • Japán, Kína, India
 • Az Amerikai Egyesült Államok
 • A világgazdaságban sajátos szerepet betöltő, egyedi szerepkörű országcsoportok, országok
 • A Kárpát-medence és benne Magyarország társadalomföldrajzi jellemzői
 • Hazánk népesség- és településföldrajzi sajátosságai
 • A rendszerváltozás hatása Magyarország társadalmi-gazdasági életére
 • A társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségei hazánkban, a nagyrégiók eltérő társadalmi-gazdasági jellemzői és fejlettsége
 • Magyarország nagytájainak társadalmi-gazdasági, környezeti sajátosságai
 • Magyarország gazdasági ágazatainak jellemzői, a közlekedés és a kereskedelem sajátosságai
 • Globális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák: élelmezési válság, vízellátás, energiaválság, a gazdaság okozta környezeti problémák, az egyes geoszférák szennyeződéséből adódó környezeti problémák
 • Az egyes földrajzi övezetek, övek sajátos környezeti problémái

A tételcímeket az Oktatási Hivatal oldalán is megtaláljátok, a topográfiai fogalmakról pedig itt olvashattok. A magyarérettségi tételeit itt, a töriérettségi tételeket pedig itt nézhetitek meg. Az emelt szintű szóbeli matekérettségi tételeit itt találjátok, az emelt szintű szóbeli biológiaérettségiről pedig itt olvashattok. A 2016-os érettségiről szóló legfrissebb cikkeinket pedig itt találjátok.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Nyelvoktatás hirdetés

Felnőttképzés hirdetés

hirdetés
hirdetés