Ez a cikk több mint egy éve frissült utoljára, ezért lehetséges, hogy a tartalma már elavult. Használd a cikk alján lévő kulcsszavakat vagy a keresőt a frissebb anyagok eléréséhez.

Magyarérettségi megoldások: szövegalkotási feladatok

54

A szövegértési feladatsor megoldása után jöjjön a szövegalkotási rész nem hivatalos megoldási javaslata. Mivel ahány diák, annyi esszé, és ahány tanár, annyi értékelés, az eduline által felkért szaktanár nem teljes fogalmazásokat írt, hanem a legfontosabb szempontokat, elemeket emelte ki. Kérdezzetek kommentben.

A középszintű magyarérettségi hivatalos megoldását itt nézhetitek meg

Az emelt szintű magyarérettségi hivatalos megoldását itt találjátok

hirdetés
hirdetés

A szövegértési feladatsor nem hivatalos megoldását itt nézhetitek meg.

Érvelés: lehetséges tartalmi elemek:
Utazás mint cselekményszervező elem novellákban, regényekben.
1. Biblia
Ószövetség:
Ábrahám története (utazás az ígéret földjére)
Jónás könyve (a vonakodó utazó a tengeren)
Újszövetség:
A tékozló fiú példázata (a honvággyal küzdő utazó)

2. Utazó regények, cél a világ megismerése
Defoe: Robinson Crusoe (a tudását alkalmazó utazó)
Voltaire: Candide (a világ értelmét kereső jámbor utazó)
Swift: Gulliver utazásai
Bessenyei György: Tarimenes utazása

3. Az otthontalanság, elvágyódás a romantika korában:
Puskin: Anyegin (céltalan utazó)
E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép
Byron: Childe Herold zarándokútja
Petőfi: János vitéz / Az apostol
Jókai: Az arany ember ( a Senki szigetére utazó)

4. 20. századi irodalom, a lélekben tett utazás, felnőtté válás:
Kosztolányi: Esti Kornél-novellák, 18. fejezet (a villamosút az emberi élet állomásai)
Krúdy Gyula: Szindbád (a tengerjáró „ifjúkorába” visszautazó)
Szerb Antal: Utas és holdvilág (nászutazó)
Márai Sándor: Füves könyv (önmaga világába utazó)
Tamási Áron: Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában
Kertész Imre: Sorstalanság ( a hazatérő kényszerutazó)
J. Joyce: Ifjúkori önarckép (az elutazó), Ulysses (a hazatérő)
W. Golding: A legyek ura
J. Kerouac: Úton

Elemzés - lehetséges szempontok
Elbeszélés szerkezete, elbeszélői nézőpont:
5 részre osztott novella, két ember kapcsolatának hat évét öleli fel a novella.
1. rész: Flóra bemutatása, narrátor mint családtag jelenik meg („Flóra nénénk, nem értettük, csodáltuk, találgattuk). Az elbeszélő a történet egyik szemtanúja, az olvasó (külső) nézőpontját képviseli. Megtörténik a hirdetés feladása, a történetet befejezését előjelzi az elbeszélő a  „megtörtént a nagy áldás vagy a nagy balszerencse”, „ a legkínosabb és legszomorúbb kaland”  minősítő mondattal (a kaland „az élet” jelentést az 5. részben nyeri majd el).
Olvasói várakozásunk, hogy egy árva gyermek örökbefogadás lesz a téma, Flóra zsarnoksága fog bebizonyosodni.
A cím, az árvaság jelentése kezdetben Flóra „színtelen és szegényes” életének szinonimájaként jelenik meg, ugyanakkor minden emberi lény végső magányosságára is vonatkozik: „a világban, ahol a legtöbben magányosok vagyunk”, mint ahogy a befejezésben magáról az életről kapunk átfogó magyarázatot.
2-3. rész, késleltetés
A félrevezető válasz megérkezése egy ismeretlen árvától.
Flóra „Lázas volt és epekedő, előlegzett szeretettől.”Narrátor a vállalkozás veszélyeiről szól, de lelkesen várja az ismeretlen megérkezését.
A pályaudvari jelenet szemtanúja a család (itt is a késleltetés érvenyesül a rekogníció pillanatáig). Flórának és a családnak a találkozás csalódást okoz, de az 4-5. részben Flóra elfogadja ezt szerethetetlen személyt, míg családja eltávolodik bizarr kapcsolatuktól.
4. rész:
Megszabadulni, vagy megbarátkozni az idegennel? Az árva státusz jogi értelmezésen következik, látszólagos kitérőként. Bár a csalás tényét nem lehet az ismeretlennel kapcsolatban bebizonyítani, a rossz  külsejével (idős, kövér, csókatollas kalap) kapcsolatos előérzeteink beigazolódnak (műveletlen, falánk, ravasz, csökönyös, piszkos, ápolatlan).
Az olvasó a családdal együtt elidegeníti magától az árva befogadottat, de a történet lényegét az 5 rész paradox-tétele adja. A záró szakaszban megvalósul a „torz idill”, azaz Flóra „átadja magát valaminek”. Megtörténik vele a szeretetet.
A narrátor ebben a bizarr emberi kapcsolattal metaforizálja a feltétel nélküli szeretet megmagyarázhatatlan intimitását, ellentmondásos összefüggéseit. Flóra tetteivel („ápolásában, önfeláldozásában”) is igazolja érzelmei megváltozását, vagyis inkább azt, hogy a szeretet végsősoron több is, mint érzelem: „A szeretet úgy látszik, önmagáért való. Néha felgyűlik egy emberben és kiárad.”
A zárlat temetési jelenétében a Márai Füves könyvének emberi jellemről szóló szakaszából vagy  az Eszter hagyatékából (Eszter és Lajos különös kötődéséből) megismert Márai-féle definíciót kapjuk: az élet maga emberfeletti illetlenség, valamilyen nyers, torz kaland.
Kapcsolódó irodalmi mű (intertextualitás): Szabó Magda Az ajtó című műve (szintén érettségi tétel), ez a regény is két ember  (Emerenc és az írónő) megmagyarázhatatlan, torz, mégis mély bizalmi kapcsolatáról szól: „Kölcsönös kötődésünk olyan, majdnem meghatározhatatlan eredők eredménye, mint a szerelem, holott rengeteg engedményt kellett vállalnunk ahhoz, hogy elfogadjuk egymást”.

Összehasonlító értelmezés: lehetséges szempontok

Epigramma műfaja, eredetileg sírfelirat, itt is az emlékállítás a cél.
Rövid, tömör szerkezet, csattanós befejezés Berzsenyinél.
Ellentmondásos történelmi személyiség - kétféle értékelés (Berzsenyi kritikával illeti, világtörténelmi ítéletet kér, míg Vörösmarty dicsőíti)
Berzsenyi: megszólító, E/ 2 személyű, Vörösmarty E /3 személyű beszédforma
Berzsenyi: történelmi egyidejűség (1814), Vörösmarty: történelmi távolság, visszatekintő értékelés (1833)
Bezsenyi: Napóleon felelősségének a kérdése, a bukott uralkodó visszaélt a kor lelkével, a szabadsággal (a felvilágosodás fő eszméjével), az egész emberiség ügyének elárulója.
Képhasználata egyaránt idézi a római császárok korát és a Bibliát: bálványimádás („tündéri kényednek alája vetetted”, „isteni pálmád”, „Amelly kéz fölemelt, az most porba viszontag”,„töviskoszorú”). A hamis megváltó szükségszerű bukása.
Berzsenyi számára ideális uralkodó eszmény A magyarokhoz II. ódában: Titusz római császár, I. Ferenc osztrák császár (akinek szerencséjére Napóleon oroszországi hadjárata balul sült el, így a lipcsei, majd a waterloo-i csatában sikerült térdre kényszeríteni Franciaországot).
Ostorozó mondatok, ellentétes mondatok hangsúlyozzák Napóleon nagyságának tagadását („Nem te magad győztél”- (hanem) „A népek fényes csalásba merülve imádtak”, „Ámde te azt…”).
Vörösmarty: Napóleon nagyságát dicsőíti, a nagyságot irigylő kort hibáztatja.
Az emberiség mint „sáralkatu ember” tipikus Vörösmarty-féle bírálat: „Ez őrült sár, ez istenarcu lény”, „Az emberfaj sárkányfog-vetemény” (Az emberek).
Mitológiát idéző nyelvhasználat itt is: „S tűrni hasonlót nem bírtak az istenek is” - a Prométeusz embereken túlnövő nagyságát irigyelték az istenek, és megbüntették.
Többszörösen összetett kapcsolatos szószerkezetek („nagy volt ő s nagysága”, „Ég és föld”), mondatok erősítik Napóleon Vörösmarty számára vitathatatlan nagyságát.
Romantika nyelvi világa a Napóleon hatalmát megdöntő erők bemutatását láttató költői képek (megdőlnie kellett/ ég és föld törtek elejteni őt), patetikus (nagy, nagyság / tűrni nagyobbat, tűrni hasonlót), ismétlések, ellentétek (ég és föld) / nagysága - sáralkatú ember).

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Hozzászólások (54) , melyek közül a legfrissebbek:

MartialArtist

Az ember tragédiája is elfogadható mert ahogy a Csongor és Tündének is többféle műfaji meghatározása létezik!!!

wickey

Többen írtátok Kosztolányi Édes Annáját az érvelésbe, leírná valaki, hogy is kötötte össze a kettőt? Hátha fel tudom használni a tételemhez... Köszi

nagyreka1212

Pontozás a műelemzéshez nagyon röviden összefoglalva:

Azt nézik, hogy megvan-e a megfelelő irodalmi, nyelvi tudásod, tisztában vagy-e a fogalmakkal, valamint, hogy az adott szempontok felől közelíted-e meg az elemzést. Mindezt szép, kerek, logikusan felépített mondatokban, szövegben fejted-e ki. Plusz ehhez jön még a szókincs, a nyelvi igényesség. A javítás szempontjairól a korábbi feladatsorok javítási útmutatóiban kaphattok választ, linkelek egyet:

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2012/oktober/k_magyir_12okt_ut.pdf

nagyreka1212

MFeri, egyébként meg nem kell izgulni, várd ki a végét, lehet, hogy egészen jó pontokat fogsz kapni. Szerintem ne aggódj, ha a szövegértés jól sikerült, s az elemzésre is sikerül valamennyi pontot összeszedni, akkor szóbelin még javíthatsz is.

kobenorbi

Sziasztok én az összehasonlítást írtam , szerintem nem volt bonyolult , aki ismerte a költőket és a hatásait annak játszva meglesz a 60/50-55(+helyesírás)

MFeri4122

"Dóra" köszönöm hogy segítettél. :)

Dóri Jani

Feri, sajnos nem tudom. Töriből emeltezem, ott ha csak a forrásokat használod, a 16 pontos esszéből kb 6-ot kaphatsz. De ez a töri. Nem akarlak elkeseríteni. Biztosan tanárfüggő is. Ne aggódj :)

Dóri Jani

Gabii*, én episztolát írtam :/ Valamennyi pontot biztosan levonnak érte, főleg, hogy az egyik fő szempont a műfaj volt. Sajnos azt senki nem tudja megmondani, hogy mennyi az a "valamennyi".

MFeri4122

Hát lényegébe teljesen leírtam az egész alap szöveget, csak annyit csináltam hogy pár szót felcseréltem , vagy más szóval fejeztem ki , lényegébe majdnem hogy lemásoltam. De a végére írtam kb 5-6 saját gondolatú mondatot, ami szerintem jó .

Dóri Jani

Feri, valamennyit biztosan kapsz rá. De sajnos a novella tartalmát 5 mondatban szokás összefoglalni. Nem írtál bele semmilyen "extrát"?
nagyreka, nem csak a tartalomból vonnak le, ha valami nem stimmel, nem?

MFeri4122

A kérdésemre, amit az imént feltettem ,arra valaki nem tudja a választ ? :/ nagyon fontos lenne a számomra.

Dóri Jani

Az összehasonlítóról senki sem tud semmit?

Gabii*

és a műfajtévesztésnél hány pontot vonnak le?

MFeri4122

Sziasztok. Én azt szeretném kérdezni hogy ha én a "egy mű értelmezése"-ét választottam , és lényegében csak ugyan azt a szöveget írtam le , kicsit más szavakkal megfogalmazva, (3 oldalt). Akkor erre kapok valamennyi pontot ? [Tudom, rosszul csináltam , de már késő :( ] Szóval csak azt szeretném tudni hogy van-e esélyem arra hogy erre esetleg kapok pontot ? ....

nagyreka1212

Folyt.köv: egy-egy hibáért levonhatnak részpontokat.

nagyreka1212

Zsanka, az elemzés pontozása úgy épül fel, hogy 20-20-20 pontot adnak a tartalomra, a szerkezetre, a nyelvhelyességre. Én ezt részt a tartalomhoz sorolnám, amire összességében 20 pontot adhatnak.

nagyreka1212

Bármi elfogadható, ami illeszkedik a témához, követelményekhez (azaz epikai mű). Milyen műveket írták, MeLinda?

Bek MeLinda

Én nem ezeket írtam az érveléshez,akkor is elfogadható?

nagyreka1212

Igen, a kettő között árnyalatnyi a különbség, de ha mégis van valami eltérés, akkor inkább novella.

Nagy Reni

én novellának vettem. itt is azt írják, hogy 5 részre osztott novella. és tulajdonképpen a novella is elbeszélés.. és ha megfigyelted, akkor a forrásnál is fel volt tüntetve, hogy novellás antológiában is szerepel a mű. de szerintem mindkettőt el fogják fogadni. értelmezés kérdése..

nagyreka1212

A szakmai egyesületek is vitatkoznak arról, hogy egyértelmű volt-e a feladat, avagy nem... a kérdés az, hogy milyen utazásra gondoltak: tényleges utazásra, vagy átvitt értelemben is elfogadható a megközelítés. Én utóbbira tippelek, szerintem el fogják fogadni az időutazást, a szellemi, érzelmi utazást (=fejlődést) is.

Kertész Dávid

Én a műelemzést írtam. Sok helyen novellának titulálták, de már a feladat megfogalmazásában is elbeszélésként fogalmazták meg, szóval szerintem elbeszélés volt.

András Molnár

Isteni színjáték- Mivel utazni időben is lehet. Legalábbis én ezt is vázolni igyekeztem. Ez csak arra jó hogy aggódjak :D

András Molnár

Isteni színjáték- Mivel utazni időben is lehet. Legalábbis én ezt is vázolni igyekeztem. Ez csak arra jó hogy aggódjak :D

nagyreka1212

Madách beugratós, mert egyből gondol rá az ember, a téma miatt tökékéletes lenne, de műfajilag sajnos nem az, amit kértek; viszont a Don Quijote rendben van, mert regény.
Óda/epigramma: sajnos ez hiba, mert két külön műfajról van szó, az egyik rövid, tömör, csattanóra végződő alkotás, a másik fennkölt, magasztos tárgyú mű. Szerintem az összehasonlításnál fontos szempont volt, hogy két ugyanolyan műfajú verset kellett elemezni,de ettől a tévesztéstől még nem teljesen hibás az elemzés szerintem.

Bence Szatmári

Hát én is beraktam egy Madáchot így visszagondolva fogom a fejem, mellette fogtam egy Don Quijote-t, egy Szegény Embereket (A két világ különbsége: Nem feltétlen veszi le a válláról az előző hely gondjait), és Dante utazását a pokolba :)

nagyreka1212

Az ember tragédiája drámai költemény, ezért nem fogadható el, mert nem epikai mű, a Kurázsi mama epikus dráma, amiben sok az epikai elem, így lehet, elfogadják. Édes Anna határeset, mert műfajilag megfelel, viszont tartalmi-eszmei mondanivalóját tekintve nem kimondottan van jelen az utazás-motívuma.

nagyreka1212

Az érveléshez elsőre ezeket mondanám: A tékozló fiú története, Odüsszeia, (talán még az Iliász is),Dante: Isteni színjáték (kevert műfaj, így belefér az epikába is), Boccaccio: Dekameron a kerettörténet miatt határeset lehet, Gulliver utazásai, Robinson, Candide, Faust, Toldi, Az arany ember, Sorstalanság, Abigél, A kulcs, Esti Kornél, Szindbád, A nyomorultak, Iskola a határon, A varázshegy...

Farkas Noémi

Üdv.. én műelemzést írtam, elbeszélés volt a mű, vagy novella? Elbeszélésnek írtam.. :/ :)
Kinek, hogy sikerült? :)

Illés Judit

Én sok-mindent írtam az érveléshez,Odüsszeia, Guliver, Robinson, de megemlítettem az Angyalok és démonokat, Benina alkotásait, a Da Vinci kódot, meg én beleírtam, hogy mostanság, nem csak tér, hanem időutazás is megesik: Rubinvörös, Zafírkék.

Jurácsik Mihály

Fredi!Én 3 at irtam,Harry Potter, Fazekas:Ludas Matyi, és Saint Exupery :Kis Herceg, a tanárom azt mondta ezek is jók!!

Dóri Jani

Az én sulimban mindenki műelemzést írt, ne aggódj. Ketten írtunk összehasonlítót.

Ab irato

Jules Verne: 80 nap alatt a Föld körül

MatekMisi

A kis herceg, Aranyember,Gyilkosság az Orient expresszen
Jó lett volna tudni,mi is az az epika.

Dóri Jani

Én az összehasonlítót választottam. Ha a műfaji szempontok nem stimmelnek egészében (nem epigrammát írtam, hanem episztolát :S), maximum mennyi pontot vonhatnak le? Lepontoznak ezért?

Szandra Buchwald

Én Kosztolányi A kulcs ot írtam, mint a felnőtté válás állomása, Mario és a varázsló, Babits: jónás könyve ...

Kurucz Zsuzsanna

Sziasztok!

Én is az érvelést választottam és három példám volt: Candide, Gulliver és Robinson Crusoe. Ellenérveltem.
Viszont az itt felállított lehetséges tartalmi elemek listája téves, ugyanis a feladat kikötötte, hogy epikai mű legyen a példa és a fent felsoroltak közül sok nem az. Kérem a szerkesztőket javítsák ki és nézzék át figyelmesebben!

20130506

Sziasztok! Én is az érvelést választottam. Három részre bontottam, úgy, hogy miért utazunk: van aki azért, hogy tanulságot szerezzen, van aki azért, mert muszáj, és van akinek ez a sorsa. Ezek szerint, az elsőhöz Ludas Matyit írtam és Madáchot, a másodikhoz a Barbárokat (Bodri felesége), illetve Noé történetét, és az utolsóhoz a Sorstalanságot. A tanárom szerint a Madách nem biztos hogy belefér a keretbe, mivel drámai költemény, de szerinte jó példákat hoztam.

z.noemi

én tavaly érettségiztem, és én is az érvelést írtam. ha jó fej a tanárod és nem írsz nagyon nagy badarságot az érvelésed jól sikerül. a tanár nem köthet bele a te véleményedbe, el kell fogadnia h amit te leírtál azt úgy is gondolod még ha az neki nem is tetszik. nem úgy mint egy verselemzésnél, ahol a te, a költő és ne adj isten a tanárod véleményét kell belesűrítened az esszédbe. egy szó mint száz amik itt fel vannak sorolva csak LEHETSÉGES elemek nincs törvénybe iktatva h csak ezeket, vagy legalább ezeket említeni kell.

Karo23

Nem tudja valaki a hivatalos mikor kerül fel? :) köszi!

Alma94

Én Shannon Hale: A suttogót, a Candide-ot, de Sade: Justine, és a Gullivert írtam. Ja, és ellenérveltem. Volt valaki, aki egyetértett Kolakowskival?

Nardai Loretta

Én is érvelést választottam , írtam a vízözönt történetét, Jónás könyvét, az Odüsszeiát, a Faustot ,Az ember tragédiáját, A villamosutat és Az utolsó fölolvasást szóval remélem jól sikerült. Amik itt fent megvannak adva , annak háromnegyede nem is tanagyag :(

Susu01

Az enyém maximum 4-es lesz. De inkább 3-as. Valahová a 3-as 4-es közé tenném így elsőre. A helyesírásom viszont kettesnél nem lesz jobb mert az ö, ü betűkre nem tettem pontok csak vonalat húztam fölé.:S Ez valahogy mindig kimegy a fejemből... És biztos lesz vessző hibám is.

Molnár Stella

Én írtam Harry Pottert , Mario és a varázslót, Esti Kornél novellát és Robinson Crusoet is sztem ezek is jók meg a Gyűrűk ura is jó :)

Susu01

Én is érvelést írtam, de mást írtam mint amik itt meg vannak adva. A sorstalanságot zárásnak még meg akartam említeni, de már siettem és egyébként is úgy gondoltam elég érvvel támasztottam alá a véleményem. (nem hajtok 5-ösre) Azt hiszem másképpen építettem fel, külön vettem a szó szoros értelmében vett utazást és az utazást mint motívumot. Főként az irodalmi művekből ismert utazásokról írtam, melyiknek mi volt a haszna, eredménye, stb. Amiket megemlítettem: Anna Karenina: a valós utazás és az utazása következménye. Az ember tragédiája: Ádám utazása a korok és eszmék közt. Csongor és Tünde: Csongor utazása a "világok" közt. Valamint megemlítettem Akhilleusz direkt halálba utazását is. A szövegalkotásra adott idő sok volt, viszont a szövegértésre nekem kevés, azt hiszem a többieknek is, sokan nem lettek kész. Én megcsináltam minden feladatot, de a végét összecsaptam.

ritaaaaa

Mario és a varázslót én is írtam

Herman Fredi

Madáchot nem ítam volna az drámai költemény, de a többi kompenzálja.

K. Winetttu

A 2. feladatban van egy elírás. Helyesen megfogalmazva az "á" hangot váltja fel a későbbiekben az "a" hang. :)

Herman Fredi

Lovagregények, Don Qoijote ezek remélem érvényesülnek...

Novak Ginu

Szia. Én a példákat mai regényekből vettem.. De most már látom, hiba volt..

Új hozzászóláshirdetés
hirdetés
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X