szerző:
Eduline

A középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik a 2011-es érettségi időszak: magyar nyelvből és irodalomból több mint 90 ezren szóbeliznek június 14. és 28. között. Itt találjátok a legfontosabb tudnivalókat, a témaköröket és az eduline olvasói által kidolgozott érettségi tételeket.

Az eduline olvasói által feltöltött, nem garantált minőségű szóbeli érettségi tételek irodalomból és nyelvtanból

Kidolgozott érettségi tételek nyelvtanból 1.

Kidolgozott érettségi tételek nyelvtanból 2.

Kidolgozott érettségi tételek nyelvtanból 3.

Kidolgozott érettségi tételek irodalomból 1.

Vázlatos életrajzok (magyar költészet)

Világirodalom (felvilágosodás, racionalizmus)

A magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségi vizsgán összesen 50 pontot lehet szerezni: a húsz irodalom- és a húsz nyelvtantételt az adott középiskola tanárai állítják össze.

Irodalmi témakörök

1. Életművek 6 db (Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila kötelező)
2. Portrék 4 db (tanár által választott magyar szerzők, például Radnóti, Móricz, Mikszáth)
3. Látásmódok 3 db (tanár által választott magyar szerzők, például Jókai, Vajda János, Juhász Gyula)
4. Kortárs magyar irodalom 1 db (legalább 1980-ig élő és alkotó magyar szerző, például Kertész Imre, Faludy György)
5. Világirodalom 2 db (külföldi szerzők, művek, például Homérosz eposzai, a Biblia)
6. Színház és drámatörténet 2 db (magyar vagy világirodalmi drámaírók és műveik, például Szophoklész, Madách, Shakespeare)
7. Az irodalom határterületei 1 db (az irodalmat érintő művészeti ágak, például film vagy balett)
8. Regionális kultúra 1 db (az a megye, ahol az érettségi zajlik, illetve annak környékére jellemző művészeti és kulturális motívumok, épületek, programok bemutatása, vagy ott született irodalmi szerző bemutatása)

Témakörök nyelvtanból

1. Ember és nyelv
2. A kommunikáció
3. A magyar nyelv története
4. Nyelv és társadalom
5. A nyelvi szintek
6. A szöveg
7. A retorika alapjai
8. Stílus és jelentés

Az érettségiztető tanároknak mindegyik témakörből legalább két tételt kell választaniuk. A nyelvtantételek tartalmaznak egy gyakorlati feladatot is - például egy mondat elemzése, hangtörvények felismerése, önéletrajz írása.

eduline