szerző:
Eduline

Rendben megkezdődtek az angol írásbeli érettségi vizsgák a középiskolákban csütörtökön reggel 8 órakor, rendkívüli esemény nem történt - közölte az oktatási tárca. A feladatsorokat déltől, az általunk javasolt, tehát nem hivatalos megoldásokat délután egy órától fogjuk kitenni.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint középszinten 1.162 helyszínen 58.007 diák, emelt szinten 81 helyszínen 4.902 tanuló írja meg a tételeket.

Az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Ebből az első rész, az "Olvasott szöveg értése" 60 perces, a második rész, a "Nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" vizsgaösszetevő következik, végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.


Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán a már felsorolt vizsgaösszetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, a feladatok megoldására fordítható idő azonban sorrendben 70, 50, 30, illetve 90 perc.

Az íráskészség vizsgarésznél a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszközt nem vehetnek igénybe a diákok.


mti/eduline