szerző:
Eduline

A 2008. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőségeket hirdetnek.

A pótfelvételi eljárás során csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Erre a célra külön, ún. pótfelvételi jelentkezési lap készült, a felvételt ennek a lapnak a kitöltésével és beadásával kell kérni. Csak azoknak a jelentkezését fogadhatják el a felsőoktatási intézmények, akik 2008-ban tavasszal nem jelentkeztek, illetve akik 2008. július 24-én nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A jelentkezési lap 2008. július 29-étől térítésmentesen beszerezhető a felvételt hirdető felsőoktatási intézményeknél, illetve az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán (1088 Budapest, Reviczky u. 6.). A felvételi eljárás díja 5000 Ft.

A jelentkezési lapokat közvetlenül a felsőoktatási intézményhez kell küldeni. Bővebb információ az érintett intézmények honlapján, illetve Tanulmányi Osztályain kapható.
A jelentkezési lapok beérkezési határideje 2008. augusztus 13. (szerda). A jelentkezési laphoz középiskolai bizonyítványt, érettségi bizonyítványt, felsőfokú végzettség esetén oklevelet és leckekönyv másolatot, többletpontra jogosító igazolásokat kell csatolni, illetve azokat a teljesítményeket, eredményeket kell igazolni, amelyeket a felsőoktatási intézmények a jelentkezés elbírálásához kérnek.

A hirdetmény karonként, képzési területenként és tagozatonkénti bontásban tartalmazza az adott felsőoktatási intézmény szabad kapacitását. A pótfelvételi eljárás során maximum annyi hallgató vehető fel, amennyi a táblázatban szerepel. A megjelölt kapacitások a jogorvoslati kérelmek elbírálása során változhatnak. Csak azokra a szakokra, szakirányokra lehet jelentkezni, amelyek a hirdetményben szerepelnek. Amennyiben az adott szakon és finanszírozási formában 2008. július 24-én megállapításra került ponthatár, a pótfelvételi során annál kisebb összpontszámmal nem lehet felvételt nyerni.

Amennyiben az adott szakon alkalmassági, gyakorlati vagy felvételi vizsga van, annak helyét és időpontját a felsőoktatási intézmények honlapjukon teszik közzé. A vizsgákra személyre szóló behívó levelet nem küldenek a pótfelvételi eljárásban a jelentkezők részére.


Diszciplináris (nem tanári) mesterképzések

Mesterképzésben az adott szakon nem biztos, hogy minden oklevél megfelel jelentkezési feltételként, erről a felsőoktatási intézmények honlapján, illetve a www.felvi.hu honlapon tájékozódhatnak a jelentkezők. Vannak oklevelek, melyek teljes beszámítással figyelembe vehetők, és vannak, melyeknél meg kell vizsgálni, milyen előtanulmányokat, tantárgyakat teljesített a jelentkező. A mesterképzésre jelentkezőknek a jelentkezési lappal együtt ebben az esetben un. kreditelismertetési kérelmet kell benyújtania a felsőoktatási intézményhez.


Tanári mesterképzések

A tanári szakon ebben az évben csak az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésre lehet jelentkezni.

– A képzési idő főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi egy szakképzettségnek megfeleltethető mesterfokozat adó tanári szakképzettség, valamint az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő mesterfokozatot adó tanári szakképzettség esetében 2 félév (60 kredit).

– A képzési idő főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi 2 szakképzettségnek megfeleltethető mesterfokozatot adó tanári szakképzettség, valamint egyetemi szintű, nem tanári szakképzettség birtokában mesterfokozatot adó tanári szakképzettség 3 félév (90 kredit).

A kizárólagosan második tanári szakképzettségként felvehető könyvtárpedagógiai-tanár, inkluzív nevelés tanára, játék- és szabadidő-szervező tanár, multikulturális nevelés tanára, pedagógiai értékelés és mérés tanára, kollégiumi nevelőtanár, tantervfejlesztő tanár, tanulási- és pályatanácsadási tanár szakképzettségekre kizárólag egyetemi szintű tanári szakképzettség birtokában lehet jelentkezni.

A tanári szakképzettségre jelentkezés előképzettségi feltételeit a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4/A. melléklete tartalmazza, amely megtalálható az OKM www.okm.gov.hu  és a felsőoktatási intézmények honlapján.