szerző:
Eduline

Milyen feladatokra kell számítani, milyen szótárt lehet használni? Mennyit kell érte fizetni? Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a legnépszerűbb nyelvvizsgatípusokról.

Hallás utáni szövegértést vizsgáló feladat - nem lehet megúszni
©

1. ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ

A „Rigó utcai” vizsgák kétnyelvűek, és minden szinten minimum 60 százalékot kell teljesítened, hogy megszerezd a nyelvvizsga-bizonyítványt. Az írásbeli vizsgán – a tesztet kivéve – egyaránt használhatsz egy- és kétnyelvű nyomtatott szótárt.

Milyen feladatokra számíts?

Alapfokon (B1 szinten) három feladatot kapnak a vizsgázók: egy íráskészséget, egy szövegértést és egy közvetítési készséget mérő feladatot. A középfokú (B2) vizsgán feleletválasztós teszt, szövegértést ellenőrző feladat, irányított fogalmazás, valamint két fordítás (idegen nyelvről magyarra és fordítva) is szerepel a feladatlapon.

A felsőfokú (C1) vizsgán ugyanezekkel a feladattípusokkal találkozhatsz, annyi eltéréssel, hogy a magyar nyelvű szöveget fordítás helyett össze kell foglalni idegen nyelven. A hallás utáni szövegértés, vagyis a magnóhallgatás a szóbeli vizsga része mindhárom szinten. Az általános beszélgetés, képleírás és szituációs játék mellett felsőfokon egy magyar nyelvű szöveg idegen nyelvű összefoglalása is szerepel a szóbeli vizsgán.

Mennyibe kerül?

Alapfokon a szóbeli vizsgáért 9 750 forintot, az írásbeliért 10 900 forintot, a komplex vizsgáért pedig 20 650 forintot kell fizetni. A középfokú szóbeli nyelvvizsga 11 750, az írásbeli 14 150, az összevont pedig 25 900 forintba kerül. Felsőfokon 13 400, 15 500, illetve 28 900 forintot kérnek el a szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért.

A négy nagy nyelvvizsgaközpontnál legalább 17 ezer forintot kérnek az alapfokú vizsgáért
©
2. BME

A nyelvvizsga-bizonyítványhoz a BME Nyelvvizsgaközpontban is minimum 60 százalékot kell elérni. Az írásbelin a tesztjellegű feladatokat kivéve nyomtatott szótárt lehet használni.

Milyen feladatokra számíts?

Fogalmazás, szövegértés és a „lyukas szöveg kiegészítése” minden szinten szerepel az írásbeli feladatok között. Közép- és felsőfokon feleletválasztós teszttel is meg kell birkózni az írásbeli vizsgán.

Középfokon ezen kívül idegen nyelvről magyarra kell fordítani, míg felsőfokon egy magyar szöveget foglalnak össze idegen nyelven a vizsgázók. A szóbelin szintén van magnóhallgatás, a „Rigó utcai” nyelvvizsgával ellentétben azonban itt nem kérdésekre kell válaszolni az elhangzott szöveggel kapcsolatban, hanem jegyzeteket készítenek, és igaz-hamis állításokra felelnek a jelentkezők.

Mennyibe kerül?

Alapfokon az általános szóbeli vizsgáért 9 ezer forintot, az írásbeliért 10 ezer forintot, a komplex vizsgáért pedig 17 500 forintot kérnek el. A középfokú szóbeli nyelvvizsga 11 ezer, az írásbeli 15 ezer, az összevont pedig 23 500 forintba kerül. Felsőfokon 13 ezer, 16 ezer, illetve 25 500 forintot kell fizetni a szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért.

Nyelvvizsgaközpont Alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga ára Középfokú (B2) komplex nyelvvizsga ára Felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga ára
ELTE-ITK 20 650 Ft 25 900 Ft 28 900 Ft
BME 17 500 Ft 23 500 Ft 25 500 Ft
Euroexam 22 900 Ft 25 900 Ft 27 900 Ft
TELC 26 000 Ft 29 000 Ft 32 000 Ft

3. Euroexam

Az Euroexam nyelvvizsgán dönthetsz arról, hogy egy- vagy kétnyelvű vizsgát szeretnél-e tenni. A vizsgaközpont újítása, hogy a "nyelvismeret és szókincs" kategóriába tartozó feladatok kivételével májustól valamennyi vizsgarészen bármilyen nyomtatott szótárt használhatsz.

Milyen feladatokra számíts?

Az előző két nyelvvizsgától eltérően itt nem egy-egy feladattal mérnek egy-egy készséget, hanem több kisebb feladatot kell megoldanod. Alap-, közép- és felsőfokon az írásbeli vizsgán a többek között szövegrészeket és címeket kell párosítani, szöveget kell kiegészíteni, és két fogalmazást is kell írni a megadott témában.

A fordítás és a párbeszéd nevű feladat – ami tulajdonképpen magnóhallgatás, a vizsgázó írásban „tolmácsol” a két beszélő között – csak a kétnyelvű vizsga részei, az egynyelvű feladatlapon nem szerepelnek. A szóbeli vizsgán a magnóhallgatás mellett a jelölteknek egy rádió- vagy televízióműsor részletét is lejátsszák. A vizsgán egyszerre ketten vesz részt, bizonyos feladatokat – például a szituációs játékot vagy felsőfokon a prezentációkészítést – együtt oldanak meg.

Mennyibe kerül?

Alapfokon a szóbeli vizsgáért 14 400 forintot, az írásbeliért 16 400 forintot, a komplex vizsgáért pedig 22 900 forintot kell fizetni. A középfokú szóbeli nyelvvizsga 17 900, az írásbeli 19 900, az összevont pedig 25 900 forintba kerül. Felsőfokon 18 900, 21 900, illetve 27 900 forintot kérnek el a szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért.

4. TELC

A Telc vizsga egynyelvű, ami azt jelenti, hogy az írásbeli és a szóbeli feladatoknál is tilos a szótár használata.

Milyen feladatokra számíts?

Az Euroexam nyelvvizsgához hasonlóan itt is több rövidebb feladattal mérik a vizsgázók készségeit. Az írásbeli vizsgán többek között megadott szöveghez kell címet keresni, hiányos szöveget kell kiegészíteni, illetve szinttől függően levelet vagy fogalmazást kell írni. A szóbelin párban vizsgáznak a jelöltek, akik bizonyos feladatokat, például a prezentációkészítést és a konszenzuskeresést közösen oldják meg. Magnóhallgatás mindhárom szinten szerepel a feladatok között.

Mennyibe kerül?

Alapfokon a nemzetközi, államilag elismert szóbeli és írásbeli nyelvvizsgáért egyaránt 18 ezer forintot kell fizetni, míg a komplex vizsga 26 ezer forintba kerül. A középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgáért 20 ezer, az összevontért pedig 29 ezer forintot kérnek. Felsőfokon 22 ezer forintba kerül a szóbeli és írásbeli nyelvvizsga, a komplexért pedig 32 ezer forintot kell fizetni. Nyelvvizsga nélkül diploma: hogyan döntöttek az egyetemek és főiskolák a nyelvvizsga-amnesztiáról? Friss összefoglalónkat itt olvashatod el.