szerző:
Eduline

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) többéves előkészítő munka eredményeként 1992-ben alakult meg a British Council és a USIS támogatásával. Alapítói olyan nyelviskolák voltak, melyek számára a megnövekedett nyelvtanulási igény nem kizárólag gazdasági lehetőséget jelentett, hanem szívügyük volt a korszerű, magas színvonalú nyelvoktatás.

Alapítása óta az Egyesület tiszta és átlátható viszonyokat kíván teremteni a nyelvtanulási lehetőségek között. Tevékenységével minőségi garanciát nyújt a nyelvtanulóknak, hogy rátalálhassanak azokra az iskolákra, amelyek képesek biztosítani hosszú távú, eredményes oktatásukat.

A minőségi nyelvoktatás képviselete

A tagság és a minősítés szigorú feltételeinek ellenőrzése folyamatos rangot, presztízst és egyúttal piaci előnyt biztosít minden tagiskola számára. Az Egyesület feladatának tartja a legfontosabb szakmai és piaci információkról elsőkézből, időben való tájékoztatást, valamint a közös érdekek hatékony együttes képviseletét.

A NYESZE folyamatos szakmai és menedzsment tréningek szervezésével biztosítja a tagiskolák tanárai számára a széleskörű képzési lehetőséget. Ezt segíti az a tény is, hogy az Egyesület kapcsolatot tart országos és külföldi szakmai szervezetekkel - NYAK, NYAT, FAT, Oktatási Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, kultúrintézetek, EAQUALS, stb.- ahonnan a kapott információkat megosztva segíti a tagiskolákat a piaci változásokra való felkészülésben. Ezzel is ösztönözve a fejlődést, a szabályozott, egészséges verseny kialakítását.

A tagjelölti státusz előfeltétele a megbízható, iskolaszerű működés, és annak felvállalása, hogy az iskola a belépését követő egy éven belül teljesíti a „Minősített és Ajánlott Nyelviskola” cím viselőivel szemben támasztott szakmai elvárásokat. Ezt követően válik az Egyesület teljes jogú tagjává.

Az Egyesület fő célja, tevékenysége

Az Egyesület tevékenységét képezi a tagiskolák és nyelvtanulók tájékoztatása, a folyamatos szakmai tanácsadás és felügyelet. Ezáltal emelve a nyelviskolákban folyó nyelvoktatás színvonalát. A szervezet tanácsadói szerepkört is betöltő független szakemberek bevonásával győződik meg arról, hogy a tagsági követelményeknek mindenben megfelel-e a jelentkező. Siker esetén a „Minősített és Ajánlott Nyelviskola” címre való jogosultságot a Független Minősítő Bizottság javaslatára az Egyesület Ügyvezető Testülete hagyja jóvá. Ez természetesen segíti a fogyasztók tájékoztatását a szolgáltatás színvonaláról.

A szabályozási irányelveket és jogszabályi változásokat nyomon követve az Egyesület fontos feladata, hogy képviselje és védje a tagok érdekeit. A NYESZE célja a fogyasztók minél szélesebb körű tájékoztatása, ezért a tagiskolákban felhalmozódott szaktudással igyekszik hozzájárulni az egész országot érintő, nyelvoktatással kapcsolatos kérdések megoldásához.

„Minősített és Ajánlott Nyelviskola” cím

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete - európai minták tanulmányozása után - az igényes nyelvoktatás védelmében szakmai minősítési rendszert alakított ki. Ennek célja a vállalkozói körben folytatott nyelvoktatás szakmai színvonalának ellenőrzése, és a nyelvet tanulni vágyók tájékoztatása. A minősítési rendszer 1999-ben IIASA SHIBA-díjat nyert, ezzel a NYESZE a Nemzeti Minőség Klub tagjává vált. További elismerésként a NYESZE minősítési rendszere 2003-ban Európai Nyelvi Díjat nyert.

Mit várhat el a hallgató egy minősített nyelviskolától?

- Magas színvonalú oktatást, megfelelő és hatékony tanítási módszerekkel, képzett tanárokkal
- Hozzáértő szakmai irányítást
- Rendszeres külső szakmai felügyeletet a színvonal megőrzése érdekében
- Helytálló és pontos információt a tanfolyamokkal kapcsolatban
- Hatékony szervezést és pontos adminisztrációt
- Megfelelő, kultúrált körülményeket
- Korszerű technikai felszereltséget

A minősítés kötelezi a nyelviskolát a követelmények betartására és segítséget jelent az igényes hallgatóknak a tájékozódásban.

További információ: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete