szerző:
Eduline

Történelmi események évszámai az őskortől 1908-ig - terjedelem: 4 oldal

részlet:

5. kb. 8 millió éve: Rudapithecus hungaricus
6. kb. 2 millió évvel ezelőttől kb. 10000 évvel ezelőttig: paleolitikum
7. kb. 300000 éve: a vértesszőlősi előember (Samu)
8. kb. 70000 éve: a mai ember (Homo sapiens sapiens) megjelenése* (Elterjedése: 30000éve)
9. kb. 10000 éve: a neolit forradalom (az élelemtermelés kezdetei*)
10. i.e. IV. ée.: az öntözéses gazdálkodás kezdetei, az első államok kialakulása (i.e. 3000 körül*)
11. i.e. 3000 – 2500k.: a sumer városállamok virágkora
12. i.e. III. ée.: az Indus-völgyi civilizáció kialakulása
13. i.e. 2700 – 2200: az egyiptomi Óbirodalom
14. i.e. II. ée.: a kínai civilizáció kezdetei
15. i.e. XVIII. sz.: az Óbabiloni Birodalom fénykora, Hammurápi uralkodása
16. i.e. 1550 – 1050: az egyiptomi Újbirodalom
17. i.e. XVI – XIII. sz.: a mükénéi kor
18. i.e. XIII (- XII.) sz.: az égei vándorlás*

...
37. i.e. 287: Rómában eltörlik a népgyűlési határozatok szenátusi jóváhagyását*
38. i.e. 264 – 241: az első pun háború*
39. i.e. 218 – 201: a második pun háború*
40. i.e. 168: a püdnai csata, Makedónia döntő veresége Rómától*
41. i.e. II. sz.: a római köztársaság válságának kezdete
42. i.e. 74 – 71: a Spartacus vezette rabszolgafelkelés
43. i.e. 60: az első triumvirátus
44. i.e. 48: a pharszaloszi csata*
45. i.e. 44. március idusa: Caesar meggyilkolása
46. i.e. 31: az actiumi csata*
47. i.e. 27 – i.sz. 14: Augustus császársága (közben Pannónia meghódítása), a principátus kezdete
48. időszámításunk kezdete: a hagyomány szerint Krisztus születése
49. i.sz. I. sz.: Caligula, Nero, Vespasianus uralkodása
50. i.sz. 79: a Vezúv kitörése, Pompei pusztulása
51. i.sz. II. sz.: Traianus (98-117), Hadrianus, Marcus Aurelius uralkodása
52. i.sz. III. sz.: Diocletianus uralkodása, a dominatus kialakulása
53. 212: Caracala rendelete: a római polgárjog kiterjesztése minden szabad férfira*
54. 313: a mediolanumi ediktum*
55. 395: a Római Birodalom kettéválása*


letöltés