szerző:
Eduline

Hamarosan megkezdődik a 2018/19-es tanév. Lássuk, hogy milyen felmérések várnak a diákokra ebben a tanévben.

Országos kompetenciamérés

Az idei országos kompetenciamérés 2019. május 29-én lesz majd. A feladatlapokat minden 6., 8. és 10. évfolyamos diáknak kell kitöltenie: egy matematikait és egy szövegértést mérő tesztet.

Célnyelvi mérések

Az ország összes két tanítási nyelvű nevelés‐oktatást folytató intézményben írnak célnyelvi mérést a 6. és 8. évfolyamos tanulók. A 2018/2019-es tanévben 2019. május 15-én töltik majd ki a diákok a feladatlapokat. A mérés a tanulók nyelvtudását három alapkészségen, a hallott szöveg értésén, az olvasott szöveg értésén és az íráskészségen keresztül méri.

Idegen nyelvi mérés

Az idegen nyelvi mérés feladatsora szintén a 6. és 8. évfolyamos diákokra vár, akik 2019. május 22-én fogják megírni a mérést. A feladatsort minden olyan 6. és 8. osztályos diáknak ki kellett töltenie, aki első idegen nyelvként angolul vagy németül tanul.

Fizikai fittségi mérés

A tanulók fizikai állapotának és edzettségnek mérésében a nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók vesznek részt (az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével). Ezeket a méréseket 2019. január 9. és 2019. április 26. között fogják végezni az adott iskolában tanító testneveléstanárok.

Szomorú eredmények a magyar diákok nyelvtudásáról: nagy a lemaradás a kisebb településeken

Még mindig hatalmas a különbség a budapesti és a községi általános iskolákban tanulók nyelvtudása között - derül ki a 2017-ben végzett idegen nyelvi mérés eredményeiből. Ráadásul a falvakban élő szülők közül sokan szembesülnek azzal, hogy a munkaerőpiacon hiába alapelvárás az angoltudás, gyerekeik a helyi iskolában nem tanulhatnak angolul.