szerző:
Eduline

Döntéselmélet és módszertan 2. fejezet 2006 I. félév - terjedele: 7 oldal - itt készült: NyME

fejezetcímek:

Felfogásmódok, irányzatok
A döntéselmélet interdiszciplináris kerete
A közgazdasági közelítésmód
Az adminisztratív modell
A Skinner-féle modell:
A fokozatos hozadék modellje:
A szemeteskosár döntési modell:
Az optimális és a kielégítő döntések elmélete
Normatív és leíró döntéselméleti irányzatok
A racionális viselkedés jellemzői
Az egyéni döntéshozatal modelljei
A szervezeti döntséhozatal

részlet:

Létezik az emberi értékek számszerűsíthető halmaza, s ezek a piacon megjelenő termékek és szolgáltatások. Az emberek készek áldozatot hozni megszerzésükért, ami mutatja, hogy ezek értékkel bírnak. Ezeket az értékeket számszerűsíthetjük pénzbeli kifejezés formájában. A döntéshozó több cselekvési változat (alternatíva) között választhat. Mindegyik változat, ha megvalósítják bizonyos eredményekhez vezet. Mindegyik eredménynek valamilyen értéke van a döntéshozó számára. Ezt a közgazdászok hasznosságnak nevezik, a szociálpszichológusok valenciának.
Az értékelésen kívül mindegyik eredményt még annak a valószínűsége is jellemzi, hogy a szóban forgó eredmény bekövetkezik egy bizonyos változat választásakor és megvalósításakor.
Egy bizonyos cselekvési változat teljes értéke az egyes eredmények értékének és ezek valószínűségének valamilyen függvénye.


letöltés