szerző:
MTI

Megjelent a kerettantervek kiadásáról szóló miniszteri rendelet tervezete, a kormany.

©

Megjelent a kerettantervek kiadásáról szóló miniszteri rendelet tervezete, a kormany.hu oldalon közzétett dokumentumot október 25-ig lehet véleményezni. A tervezet szerint a kerettanterv meghatározza a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszra vonatkozó feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit, a műveltségi területeken meghatározott tantárgyak óraszámát. Kitér továbbá az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módjára és összhangjának biztosítására, a kapcsolódási pontokra az egyes tantárgyi tartalmak között.

A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosítva támogatja a pedagógusok tervező munkáját, segíti a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését - áll az anyagban.

A javaslat rögzíti, hogy az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettantervet is beépítheti a helyi tantervébe. Ez tanéves tagolásban történne, és az intézmény kiegészíthetné azt az iskola helyi sajátosságai alapján.

Az iskola a helyi tanterve elkészítése során az azonos pedagógiai szakaszra és azonos iskolatípusra kiadott tantárgyi kerettanterveket egymás között felcserélhetné. Erre akkor lenne lehetőség, ha az érintett kerettantervek alapóraszáma megegyezik, vagy ha a korábbihoz képest magasabb éves óraszámra épülő kerettanterv többlet időkeretét az iskola a helyi tantervébe a szabadon felhasználható éves órakerete terhére építi be.

A dokumentum kitér arra is, hogy az iskolában az emelt szintű ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórusfoglalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámítható.

A javaslat szerint a miniszter a jóváhagyásra benyújtott kerettantervet a mellékletekkel együtt elküldi az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) részére. A kerettanterv-benyújtónak eljárási díjat kell fizetnie, ennek összege a kerettanterv által érintett évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege. A miniszter az általa jóváhagyott kerettanterveket nyilvántartja, és az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi - áll a tervezetben.