szerző:
MTI

A köznevelési államtitkárság szerint a kötelező délutáni foglalkozás bevezetése az általános iskolákban társadalmi...

©

A köznevelési államtitkárság szerint a kötelező délutáni foglalkozás bevezetése az általános iskolákban társadalmi igényeket elégít ki, az elmúlt évtizedekben a családok szerkezete, életformája ugyanis jelentősen megváltozott.

Az idei tanévtől a törvény szerint az általános iskolákban 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak, de az igazgató a szülők kérésére felmentést adhat.

Az államtitkárság szerint a kétkeresős családmodell mellett megnőtt az egyszülős családok száma, együtt élő többgenerációs családra pedig csak elvétve találni példát. Ebből adódóan a napközben dolgozó  szülők többsége nem számíthat arra, hogy az iskolából hazatérő gyereket a nagyszülő ellátja, segít a házi feladat elkészítésében és gondoskodik arról, hogy tartalmasan töltse el szabadidejét.

A kötelező délutáni foglalkozások célja részben az esélyek kiegyenlítése, részben pedig a diákok számára értékes, színes és szórakoztató programok biztosítása - írták.

A foglalkozások megszervezése a tantestület bevonásával az igazgató feladata. A korrepetálástól a különböző szakkörökön át a kirándulásig, a múzeumlátogatástól kezdve a tehetséggondozásig a lehetőségek sora szinte végtelen. Gyakorlatilag a helyi viszonyok és a szülők igényeinek ismeretében elképesztően sokféle, a tanulók képességeinek kibontakozását segítő élményt nyújtó együttlétre nyílik lehetőség. Bekapcsolódhatnak külsős sportegyesületek, kulturális és egyéb civilszervezetek, amelyek folyamatosan kapcsolatot tartanak az iskolákkal - sorolták.

Mi vár a tanárokra és a diákokra 2013-ban?

Pedagóguskar, életpályamodell - "túlélőcsomag" tanároknak

Új tantárgyak, délután négyig tartó iskola - kisokosunk szülőknek és diákoknak

A pedagógushivatást támogató rendszer bevezetésével életbe lépő új munkarend garantálja a személyi feltételeket, az infrastruktúra pedig az iskolák döntő többségében adott, hiszen most is használják a tantermeket, fűtik az épületet a délutáni programokhoz - közölték.

Kitértek arra is: az étkezést a szülők fizetik, a rászoruló gyerekek az étkezési díjakhoz az önkormányzattól kaphatnak indokolt esetben akár 100 százalékos támogatást.  Az iskolai étkeztetés elvileg nem okoz a szülőknek többletkiadást, hiszen a gyerek ebédjéről, uzsonnájáról otthon is gondoskodni kell.

Jelezték: a szülő kérésére az igazgató adhat felmentést.  A törvény nem részletezi, hogy milyen indokkal kérhető, illetve milyen indokkal adható felmentés. Az indok tehát bármi lehet, sőt tulajdonképpen nem is kötelező a kérést megindokolni, de természetesen célszerű.

A legáltalánosabb eset, ha valamelyik szülő vagy nagyszülő otthon van és foglalkozik a gyerekkel. De a szülő kérhet felmentést akkor is, ha a gyereknek rendszeres délutáni elfoglaltsága van. Arra vonatkozóan sincs szabály, hogy a felmentés egyes napokra vagy az egész hétre vonatkozik-e, tehát bármilyen megoldás lehetséges.
Az iskola döntéseivel kapcsolatban adott esetben a szülő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, egészen pontosan a tankerületi igazgatóhoz fordulhat.

Tanítási órák délután csak az egész napos iskolákban vannak, más iskolatípusban csak kivételes esetben fordulhatnak elő, bár jogszabály ezt nem tiltja, tehát elvileg szervezhető délután is kötelező óra.