szerző:
Eduline

„Gondolkodom, tehát ott vagyok!” – ez a mottója idén is az Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállításnak, amelyet 2009. január 23-24-én, a budapesti SYMA Sport- és Rendezvényközpont „A” és „C” csarnokában rendez meg az Educatio Kht., az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával.

Az Educatio 2009 kiállítás a hazai oktatás legnagyobb seregszemléje, amelyen kiemelt szerephez jut a felsőoktatás, a továbbtanulás népszerűsítése.
Napjaikban a tudás megszerzése, a tanulás és annak egész életen át tartó folytatása alapvető, belülről fakadó motiváció kell, legyen. Az OECD országok statisztikái alátámasztják, hogy a felsőfokú diplomával rendelkezők között arányaiban kisebb a munkanélküliség, mint a felsőfokú képzésben nem részesültek körében. A minőségi tudás fontosságát igazolja, hogy a diplomások életminősége és karrier-kilátási lehetősége is messze jobb, mint a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezőké, sőt várható átlagéletkorunk is magasabbra tehető. Már a pályaválasztóknak is körültekintően kell eljárniuk, és ajánlott figyelembe venniük a szakmákat illető tendenciákat. EU statisztikák szerit például a műszaki diplomával rendelkezőkre nagy igény van a kontinensen és hazánkban egyaránt.
 
Az Educatio 2009 kiállításról
A kiállítás 10.000 m2-en vonultatja fel az oktatási piac résztvevőit, többek közt a hazai felsőoktatási intézmények képviselőit, magyar és nemzetközi kiadókat, taneszköz-gyártókat és -forgalmazókat, nyelviskolákat, oktatási szakképző- és kutatóintézeteket.
A kiállítók színvonalas szakmai előadásokkal, bemutatókkal várják az érettségi és felvételi előtt álló diákokat és kísérőiket, illetve a pedagógusokat és az intézményvezetőket egyaránt.
A kiállítás nélkülözhetetlen információkkal szolgál a felvételi esélyekről és lehetőségekről, szakokról és képzési rendszerekről, tanulmányi és szociális juttatásokról, valamint kollégiumi elhelyezkedési lehetőségekről. Az érdeklődők gyakorló egyetemistáktól, főiskolásoktól kaphatnak választ kérdéseikre.
Tavaly mintegy 40.000 látogatója volt az Educatio Kiállításnak, amelyre korábban sosem tapasztalt számban érkeztek külföldi felsőoktatási intézmények és ösztöndíjakat kínáló szervezetek, amik potenciális hallgatókat láttak a magyar fiatalokban. Az előzetes foglalások alapján, az érdeklődés idén is töretlen, amely remekül példázza, hogy a tudás megszerzésének nincsenek földrajzi határai, nyelvi akadályai.
 
Educatio Kht.

A kiállításról természetesen nem hiányozhat maga az Educatio Kht. sem, az oktatási célra fordított állami és Európai Uniós források és az azokból megvalósuló fejlesztések és programok szakmai és operatív koordinátora.
 
A Nemzeti Fejlesztési Terv által megfogalmazott Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretén belül az Educatio Kht. összesen 39, a korábbi oktatási rendszert alapjaiban megreformáló kompetencia-alapú programcsomag kifejlesztést koordinálta.
A programcsomagok 6 kompetenciaterület ölelnek fel (ezek a szövegértés-szövegalkotási, matematikai, idegen nyelvi, informatika és médiahasználati, szociális, környezeti és életviteli valamint életpálya-építési területek), és alapvetően új tanári és tanulói eszközöket, pedagógiai módszereket, iskolaszervezési és tanulásszervezési eljárásokat kínálnak. Megalapozásukat önálló óvodai nevelési programcsomag is támogatja.
A fejlesztések által elérni kívánt iskolamodell együttműködő környezetet biztosít, használható tudást ad, diákjait önálló problémakezelésre, képességeik kiteljesítésére, az egész életen át tartó tanulásra sarkallja.
A programcsomagok bevezetését 21 akkreditált oktatás-nevelési tanfolyam támogatta, amelyen közel 10.000 pedagógus vett részt. Ennek eredményeként a 2007/2008-as tanévre a programcsomagot több mint 600 intézmény próbálta ki, és az új irányelvek szerint oktatott diákok száma elérte a 120 ezret.
 
Az új fejlesztések sikerét pedagógusok és szülők beszámolói támasztják alá:
 
 „A gyerekek … önállóbbak lettek, bátran kezdenek a környezetük felderítésébe, kísérletezésekbe. A szülők körébe kiadott kérdőívek elégedettségről tanúskodnak.” 
„A programcsomagok kipróbálása mindenképpen a gyerekek előrehaladását szolgálta. Nagyon sokat ügyesedtek, önállóan megpróbálkoznak a feladatokkal, s nem kérik egyből a segítséget. Szülők is reagáltak már ezzel kapcsolatban, hogy gyermekük kinyílt, beszédesebb lett. A gyerekek a konfliktusaikat könnyebben tudják kezelni, egymással toleránsabbak, odafigyelnek a másikra.”
 
Fontos cél, hogy 2013-ig minél több intézmény be tudjon vezetni kompetencia alapú programokat.
A kht. különös figyelmet fordít a különböző szociokulturális háttérrel bíró és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására. A HEPOF 2.1.1 fejlesztések egyik legmagasabb számban látogatott, „A hatékony együttnevelés az iskolában” című képzésen, több mint 6500 pedagógus vett részt. Sikeres külföldi példák bizonyítják, hogy az együttnevelés az egész tanulócsoport eredményeit javítja. A kht. közoktatási esélyegyenlőségi szolgáltatása 860 olyan település pályázatírását segítette, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot.
 
2008 májusában az Educatio Kht. elindította a központi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) megvalósulását előkészítő munkálatokat az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve azon belül is a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében. A DPR szakmai és módszertani fejlesztései egyrészt támogatják az egyes intézmények rendszereit, másrészt feldolgozva a munkaerő-piaci statisztikákat és felsőoktatási adatokat, elősegítik az intézmények versenyképességének javítását és a hazai felsőoktatás minőségorientált fejlesztését.
A kiállításon az Educatio Kht. valamennyi közoktatási, esélyegyenlőségi és felsőoktatási projektje bemutatkozik.
 
Educatio 2009 Kiállítás
Helyszín: SYMA Sport és Rendezvényközpont, „A” és „C” csarnok
Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.,
Nyitva tartás: 10-17 óra között
A belépés ingyenes!
 
Mindkét nap a 10 és 11 óra között érkezők nyereményszelvényt kapnak, amivel értékes ajándékokat nyerhetnek.
 
 
Tóth Nagy Péter
+36-70/ 510 6041