szerző:
Eduline

Milyen foglalkoztatáspolitikai eszközök segíthetnek gazdasági visszaesés esetén? Milyen gazdasági hatásai lehetnek egy adóintézkedésnek? Hogyan határozza meg árait egy olyan vállalat, amelynek több, egymással versengő terméke is van? Hogyan lehet megítélni a lakossági hitelkérelmek kockázatosságát? - A közgazdasági elemzők nap mint nap szembesülnek ezekhez hasonló kérdésekkel, dolgozzanak akár vállalatnál, pénzintézetnél, a közszférában, vagy kutatóintézetben.

A kérdések megválaszolásához  a megfelelő elméleti tudás mellett az  adatok megfelelő és körültekintő elemzése is szükséges. A jó közgazdasági mesterképzés mindkét területen alapos és hasznosítható tudást nyújt: az elméleti képességeket a mikroökonómia és a makroökonómia, az adatelemzési képességeket az ökonometria foglalja magában. Az alkalmazható tudást természetesen leginkább az alkalmazásokon keresztül lehet elsajátítani, ezért a mesterképzés sok gyakorlati kurzust is nyújt az elméleti és ökonometriai alapokra építve. A mesterszintű ismeretek nemcsak az önálló elemzésre készítenek fel, hanem egyszersmind belépőt jelentenek a tudományos munkához vezető doktori tanulmányokhoz is.
A Közép-európai Egyetemen (CEU) tizenöt éve folyik az Egyesült Államokban is akkreditált közgazdasági mesterképzés. Magyarországon 2007-ben lett akkreditálva a bolognai típusú Közgazdasági Elemző Mesterképzés, amely végén így a diákok két diplomával távoznak. A képzésre olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akik már - bármilyen szakterületen - három éves alapképzést végeztek.
A CEU közgazdasági mesterképzésén a diákok túlnyomó többsége tandíjmentesen tanul, valamint ösztöndíjat, illetve ingyenes kollégiumi ellátást is kap. Mivel a képzés angol nyelven folyik, és a CEU hallgatói számos országból érkeznek az egyetemre, a társasági és az egyetemi élet rendkívül sokszínű.
 
Az oktatás kitűnő színvonalát a világ legjobb doktori iskoláiban végzett nemzetközi oktatógárda biztosítja. A program az angolszász programok mintájára az alapok mélyreható megismerésével kezdődik, amely a standard közgazdaságtan módszereit foglalja magában. Ezután a hallgatók az alkalmazott kurzusok széles skálájával ismerkedhetnek meg, a monetáris közgazdaságtantól a fejlődő országok gazdaságtanán, valamint a munkagazdaságtanon keresztül a piacszerkezetekig és a jog közgazdasági megközelítéséig egyaránt.
A CEU-n diplomát szerzett diákok egyharmada üzleti- és pénzügyi területen, további egyharmada pedig a kormányzati szektorban, valamint nemzetközi szervezeteknél helyezkedik el. A diákok fennmaradó egyharmada pedig doktori iskolákban folytatja tanulmányait, akár a CEU saját doktori képzéséről, akár a Harvard vagy a Princeton egyetemek Ph.D. képzéseiről legyen szó, hogy azután sikeres pályát kezdjen a világ valamelyik egyetemén, vagy kutatóintézetében. 

A CEU közgazdasági programjainak részleteiről az alábbi honlap tartalmaz bővebb információt: http://www.econ.ceu.hu/ 

A közgazdasági gondolkodásról és a közgazdaságtan eszközeinek alkalmazásáról az alábbi honlapokat ajánljuk:
http://www.marginalrevolution.com/ 
http://gregmankiw.blogspot.com/ 
http://delong.typepad.com/ 
http://krugman.blogs.nytimes.com/ 
http://www.ingyenebed.hu/

Gábor Kézdi, Koren Miklós, Kondor Péter, adjunktusok
Közgazdaságtan Tanszék