szerző:
Eduline

Milyen szempontok alapján értékelik a tanárok a középszintű szóbeli biológiaérettségit? Itt minden részletet megtaláltok.

©

A középszintű, szóbeli bioszérettségin maximum 50 pontot szerezhettek, valamennyi tételhez két feladat tartozik: az A feladatra 20, a B feladatra 25 pontot kaphattok, a feleletek felépítését, a nyelvi kifejezőképességet további 5 ponttal értékelhetik a tanárok (a teljes tájékoztatót itt találjátok).

Az A feladat értékelése:

©
©

A B feladat értékelése:

Az Oktatási Hivatal oldalán közzétett tájékoztató szerint az érvelés alapjul szolgáló tények ismeretére maximum 20-25 pontot kaphattok, a véleményalkotás módjára, az ellentétes vélemények összevetésére 0-5 pontot kaphattok, vagyis a maximális pontszám 25.

A felelet felépítésének és előadásának értékelése:

ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és logikus gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően adta elő 5 pont
ha a gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet, de az elmondott állítások önmagukban helytállók 4 pont (pl. a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz)
ha a tényeket és összefüggéseket önállóan nem, de tanári segítséggel pótlólag sikeresen megválaszolta 3 pont
ha a tények fölidézése tanári segítséggel is csak részlegesen, pontatlanul sikerült 2 pont
ha a tanári segítséggel fölidézett tények közt nem vagy alig volt összefüggés 1 pont
ha tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához 0 pont

A 2017-es érettségiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.

Emelt szintű biológia érettségi felkészítő

Online képzés célja: Az előkészítő a 2018 májusi emelt szintű biológia érettségi írásbeli és szóbeli vizsgájára készít fel. | | Tudomány, szociológia, oktatás , Érettségi, nyelvvizsga , Érettségi felkészítők , Középiskola, érettségi felkészülés