szerző:
Eduline

Hétfő reggel a magyarérettségivel kezdődik a 2018-as őszi érettségi szezon. Hány feladat vár azokra, akik közép- vagy emelt szinten vizsgáznak ebből a tantárgyból?

©

Középszinten az I. feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a feladatlapon (és a 90 percen) belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatják.

A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete - ezekhez kapcsolódnak azok a kérdések, amelyeket a szöveg értelmezése után kell megválaszolni.

Az első feladatlapon ezen kívül van még két szövegalkotási feladat (egy érvelés és egy hétköznapi, megadott műfajú szöveg), a kettő közül kell választani. Az elvárt terjedelem 120-200 szó.

Az első feladatlapot a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti.

Ezután osztják ki a második feladatlapot, amely két műértelmező, műelemző feladatot tartalmaz (egy megadott mű problémaközpontú, értelmező bemutatása, valamint két mű adott szempontú összehasonlítő elemzése). A vizsgázók a kettő közül egyet választanak, 150 perc alatt egy 400-800 szavas szöveget kell írniuk. 

Milyen lesz az emelt szintű magyarérettségi?

Az emelt szintű írásbeli szintén 240 perces. Az írásbeli egy szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll össze. A diákok egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértésre, nyelvi ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó, a reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.

Mikor kezdődik a 2018-as őszi érettségi? Itt az összes vizsga

Pontosan mikor kezdődik a 2018-as őszi érettségi szezon? Itt a teljes lista és a vizsgák időpontjai: Hamarosan kezdődik az ősz és vele a 2018-as őszi érettségi is. Az őszi írásbeli érettségik pontosabban 2018. október 12-én kezdődnek a nemzetiségi nyelvi és irodalmi vizsgával, és a fizikával zárulnak, 2018. október 29-én.