szerző:
Eduline

Sokan kérdezitek, ki számít hátrányos helyzetűnek. Itt a válasz.

©

A felsőoktatásról szóló törvény a hátrányos helyzetről a következőt írja:hátrányos helyzetű az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül.

A hátrányos helyzet fennáltát jegyzői, vagy illetékes gyámhatósági igazolással kell bizonyítani, amit a felvételi eljárás során csatolni kell a többi dokumentumhoz.

Ha valaki kap rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, az önmagában még nem elég a többletponthoz, kérni kell a hátrányos helyzet megállapítását a fent nevezett hatóságoktól. Az igazolásnak tartalmazni kell a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait, a jogosultság tényét, idejét, a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát, a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

Fontos feltétel még, hogy a hátrányos helyzetnek a felvételi tájékoztató megjelenése és július 12. között kell fennálnia.

Hátrányos helyzet miatt legfeljebb 40 többletpont adható, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján állapítják meg a pontszámot.

Az idei felvételiről szóló összes cikkünket itt találjátok.