szerző:
Eduline

Csütörtökön a biológiavizsgával folytatódott az őszi érettségi.

Csütörtökön a biológiavizsgával folytatódott az őszi érettségi. A középszintű írásbeli 120 percig tartott, és 8-10 feladatból állt. A feladatsorban biológiai tények és elvek felidézése, jelenségek közötti kapcsolatok felismerése, biológiai megfigyelések és kísérletek, továbbá szövegek és ábrák értelmezése szerepelt.

Az emelt szintű vizsga 240 perces volt, a diákoknak egy feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kellett megoldaniuk ezekből a témakörökből: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan.

A középszintű biológiaérettségi feladatsora

A középszintű biológiaérettségi megoldása

Az emelt szintű biológiaérettségi feladatsora

Az emelt szintű biológiaérettségi megoldása