szerző:
Eduline

Péntek délelőtt érettségiznek a diákok kémiából. A középszintű és emelt szintű teszt minden fontos részletét összegyűjtöttük nektek.

©

Középszint

A középszinten érettségizőknek egy  központilag összeállított feladatsort kell megoldaniuk, mellyel összesen 100 pontot szerezhetnek meg. A rendelkezésre álló 120 percet a diákok tetszés szerint oszthatják fel az egyes feladatok közzött, illetve ők dönthetik el a feladatmegoldások sorrendjét is.

A kémiaérettségiről szóló, folyamatosan frissülő tudósításunkat itt találjátok.

Az írásbeli feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz.

A feladatsort a következő típusú feladatok alkothajták:

- feleletválasztásos kérdések
- táblázatkiegészítés;
- reakcióegyenletek kiegészítése;
- elemző feladatok (kísérletelemzés, táblázatok, illetve diagramok elemzése, anyagok összehasonlítása, a
jelenségek magyarázata stb.);
- esettanulmány típusú problémafeladat (egy kémiai tárgyú szöveg értelmezése, és a hozzá
kapcsolódó kérdések megválaszolása);
- számítási feladatok (szöveges feladatok és feleletválasztásos kérdések)

Íme, az informatikaérettségi középszintű feladatlap

A gyakorlati feladatlapot reggel nyolctól oldhatták meg a vizsgázók. Informatikából középszinten 944 helyszínen 14.562 vizsgázó tett érettségi vizsgát.

Emelt szint

Emelt szinten a rendelkezésre álló idő már 240 perc, mely alatt ugyancsak 100 pontot szerezhetnek meg a vizsgázók. Emelt szinten is a vizsgázó dönti el, melyik feladatra mennyi időt szán, illetve milyen sorrendben oldj ameg azokat.

A feladatlap összeállítása:

- feleletválasztásos kérdések;
-táblázatkiegészítés;
- reakcióegyenletek kiegészítése;
- elemző feladatok (kísérletelemzés, táblázatok, illetve diagramok elemzése, anyagok összehasonlítása, a
jelenségek magyarázata stb. rövid szövegalkotási feladat formájában);
- esettanulmány típusú problémafeladat (egy kémiai tárgyú szöveg (pl. újságcikk) értelmezése, és a hozzá
kapcsolódó kérdések megválaszolása);
- számítási feladatok (szöveges feladatok és feleletválasztásos kérdések egyaránt).

Az írásbeli feladatsor összeállításában a következő arányok érvényesülnek:

- Az írásbeli feladatsor legalább négy számítási feladatot tartalmaz.
- A számítási feladatokkal elérhető pontszám az összpontszámnak mintegy 40-50%-át teszi ki.
- Az elméleti feladatokkal elérhető pontszám az összpontszámnak 50-60%-át teszi ki.
- Ezen belül: az elméleti feladatok típusainak aránya az elmélet pontszámának százalékában:
- Feleletválasztásos kérdések 15-25%
- Táblázatos feladat, egyenletkiegészítés 25-40%
- Elemző feladatok 25-40%
- Esettanulmány (az esetleges számítási feladatrészek nélkül) 0-20%
- Egy-egy feladat maximális pontszáma nem haladhatja meg az írásbeli feladatsor összpontszámának 20%-át

Használható segédeszközök

Közép- és emelt szinten is használhattok a teszt megoldásához függvénytáblázatot, periódusos rendszert, illetve zsebszámológépet.

Emelt szintű kémia érettségi felkészítő

Online képzés célja: Az előkészítő a 2018 májusi emelt szintű kémia érettségi írásbeli és szóbeli vizsgájára készít fel. | | Tudomány, szociológia, oktatás , Érettségi, nyelvvizsga , Érettségi felkészítők , Középiskola, érettségi felkészülés