szerző:
Eduline

Hétfőn a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal folytatódik a 2011. májusi érettségi időszak: a középiskolások többsége a legfontosabb írásbeliken már túl van, a felvételi pontok száma azonban a természettudományi, a művészeti, a nyelvi és a szakmai tárgyakból megszerzett százalékoktól is függ. Összegyűjtöttük a legfontosabb időpontokat és tudnivalókat az érettségi második és harmadik hetéről.

Informatikából emelt szinten 1174 vizsgázó tesz gyakorlati vizsgát, közülük tizenketten angol nyelven. Az emelt szintű gyakorlati vizsga 240 perces, a megszerezhető maximális pontszám 120. A feladatsorok tematikáját szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés adja.

Latin nyelvből középszinten 395-en, emelt szinten hatvanöten tesznek írásbeli érettségi vizsgát. A vizsga mindkét szinten 180 perces, a vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), valamint egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk. Az elérhető pontszám 75, a fordítási feladathoz nyomtatott latin-magyar szótárat lehet használni. Héber nyelvből is lesz vizsga – igaz, mindössze hat diák választotta ezt a tantárgyat.

Jönnek a kis tárgyak: informatika, latin, földrajz, biológia, fizika és kémia
©

Szerdán jön a biológia és a társadalomismeret

Szerda reggel 8 órától a biológia, 14 órától az emelt szintű társadalomismeret írásbeli érettségi vizsgákat tartják. Biológiából középszinten összesen 10 853 diák érettségizik, közülük huszonhárman idegen – angol, francia, német, olasz és szerb – nyelven. Az emelt szintet 4252 középiskolás választotta, közülük hárman angol, egy diák pedig szlovák nyelven vizsgázik.

A középszintű vizsga 120 percig tart, és nyolc-tíz feladatból áll. A feladatsorban biológiai tények és elvek felidézése, jelenségek közötti kapcsolatok felismerése, biológiai megfigyelések és kísérletek, valamint szövegek és ábrák értelmezése szerepel hangsúlyosan.

Az emelt szintű vizsga 240 perces, a diákoknak egy feladatsort (80 pont), valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot (20 pont) kell megoldaniuk az alábbi témakörökből: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan. Az elérhető pontszám mindkét szinten 100, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet lehet használni. A 2010-es biológiaérettségi feladatsorát és megoldásait itt találod.

Tantárgy Emelt szintű írásbeli Középszintű írásbeli
Nemzetiségi nyelv és irodalom Május 9. 8:00 Május 9. 8:00
Informatika Május 10. 8:00 Május 16. 8:00
Latin nyelv, héber nyelv (csak középszinten) Május 10. 14:00 Május 10. 14:00
Biológia Május 11. 8:00 Május 11. 8:00
Társadalomismeret Május 11. 14:00 -
Kémia Május 12. 8:00 Május 12. 8:00
Földrajz Május 12. 14:00 Május 12. 14:00
Szakmai előkészítő tárgyak Május 13. 8:00 Május 13. 8:00
Ének-zene - Május 16. 14:00
Fizika Május 17. 8:00 Május 17. 8:00
Rajz és vizuális kultúra - Május 17. 14:00
Francia nyelv Május 18. 8:00 Május 18. 8:00
Filozófia - Május 18. 14:00
Olasz nyelv Május 19. 8:00 Május 19. 8:00
Mozgókép és médiaismeret, dráma - Május 19. 14:00
Spanyol nyelv Május 20. 8:00 Május 20. 8:00
Orosz, román, beás, lovári, horvát, szerb és szlovák nyelv Május 23. 8:00 Május 23. 8:00
Művészeti tárgyak - Május 16. 14:00
Egyéb, központi követelményekre épülő vizsgatárgyak Május 23. 14:00 Május 23. 14:00

Csütörtök reggel kémiából középszinten 3561 diák vizsgázik,  közülük tizenöten angolul, egy-egy tanuló pesig szlovákul, illetve szerbül. A vizsga középszinten 120 percig tart, a feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz, az elérhető pontszám 100. Az emelt szintű vizsga 240 perces, a feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A vizsgán függvénytáblázatot, periódusos rendszert és szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet is lehet használni. A 2010-es kémiaérettségi feladatsorát és megoldásait innen töltheted le.

Csütörtök délután földrajzból középszinten 1045 16 886 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 16 270-an, míg idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol) 616-an érettségiznek.

eduline