szerző:
Eduline

Jövő héten kerül a kormány elé a felsőoktatási felvételi követelmények átalakításáról szóló rendelet. Ha a jogszabályt a jelenlegi formájában fogadják el, a 2012-ben érettségiző diákok tanulmányi pontszámába már legalább egy természettudományi tantárgy érdemjegyét be kell számítani, 2013-tól az egyetemi-főiskolai felvételihez pedig minimum egy tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. A rendelet kihirdetése lassan három hónapja csúszik.

Az új kormányzati portálon is megtalálható rendeletről – információink szerint – jövő heti ülésén tárgyal a kormány, a jogszabályt ugyanis minél hamarabb el kell fogadni ahhoz, hogy a 2012-es és 2013-as felvételi eljárásban már az új szabályokat használhassa az Oktatási Hivatal.

Módosítanak a középiskolai pontok rendszerén

A változások már az idén tizenegyedik évfolyamba járó középiskolásokat is érintik. Aki 2012-ben vagy utána felvételizik, annak a tanulmányi pontjait a módosított szabályok alapján számolják: eddig a diákok dönthették el, hogy a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és az idegen nyelv mellett melyik tantárgy félévi és év végi jegyét számítják be az összpontszámba, jövőre azonban egy természettudományos tárgy eredményeit mindenképpen figyelembe kell majd venni az ún. hozott pontok kiszámításakor.

2013-tól nem lehet középszintű érettségivel bejutni az egyetemekre

Aki a középiskolában nem tanult legalább két évig fizikát, kémiát, földrajzot vagy biológiát – ez leggyakrabban a szakközépiskolákban fordul elő –, annak két, legalább egy évig tanult természettudományos tárgy év végi eredményeit váltják majd át pontokra. Így azok, akik egyik tárgyból sem szereztek jó jegyeket, csak az érettségiben bízhatnak. Az a lehetőség ugyanis megmarad (legalábbis eltörlésére vonatkozó tervek nem szerepelnek a kormányrendeletben), hogy minden felvételizőnek kétféle képlettel számolják ki a többletpontok nélküli pontszámát: az egyik a tanulmányi és érettségi pontok összege, a másik az érettségi pontok kétszerese. Amikor az Oktatási Hivatal összesíti a jelentkezők eredményeit, a kettő közül mindig a magasabbat veszi figyelembe. Hogyan számolják a felvételi pontszámokat? Összefoglalónkat itt, pontszámító kalkulátorunkat pedig itt találod.

Emelt szintű érettségi kell

A 2013-ban felvételizőknek ennél is szigorúbb feltételekre kell számítaniuk, a kormányrendelet mellékletében ugyanis szakokra lebontva szerepelnek azok a tantárgyak, amelyekből a jelentkezőknek emelt szintű érettségit kell tenniük – vagyis hiába szerzi  meg valaki a maximális pontszámot, az előírt emelt szintű érettségi nélkül nem kerülhet be a jelentkezési lapon megjelölt szakra.

Alapképzési szak Emelt szintű érettségi követelmény
állatorvosi biológia és kémia
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom
történelem történelem
anglisztika angol
andragógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
jogász magyar vagy történelem vagy angol vagy francia vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy latin
általános orvos, fogorvos, gyógyszerész biológia és fizika vagy kémia
kommunikáció és médiatudomány angol vagy francia vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem
alkalmazott közgazdaságtan matematika

Kivétel azonban lesz: azoknak egyetlen tantárgyból sem kell majd emelt szinten vizsgázniuk, akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése, vagyis 2005 előtt fejezték be a középiskolát, és már van felsőfokú végzettségük. Eddig a felsőoktatási intézmények dönthették el, hogy kérnek-e emelt szintű érettségit a hozzájuk felvételizőktől, vagy megelégednek a középszintű matúrával.

Három hónapja késik a kormányrendelet

Az országgyűlés már 2010 nyarán elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szigorít a felvételi követelményeken, ennek pontos tartalmát a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak kellett volna kidolgoznia és miniszteri rendeletként kiadnia 2010. október 30-ig. A jogszabállyal több mint három hónapja adós az oktatási államtitkárság. Hiába próbálta Hoffmann Rózsa hatályon kívül helyeztetni a Pokorni Zoltán és Pósán László nevéhez fűződő módosítást, legkésőbb idén tavasszal ki kell hirdetniük a jogszabályt, a felvételi követelmények változása miatt ugyanis legalább kétéves "türelmi időt" kell adni a felkészülésre a diákoknak.

Szabó Fruzsina
eduline