szerző:
Eduline

Egy diákcsereprogramokat szervező iroda munkatársa összegyűjtötte nektek a négy leggyakoribb hibát, amivel munkája közben találkozott és amiknek az elkerülésével bebiztosíthatjuk, hogy a mi hibánkból biztosan nem fog kellemetlen véget érni az utazás.

A nyelvtudás

Az USA a világ szinte minden középiskolás korú diákjának egy fontos célpontja, amivel az Államokban működő szervezetek tisztában vannak, ezért módjukban áll fokozottabb elvárásokat támasztani az ott tanulni vágyók elé. Az amerikai iskolák így a legtöbb esetben úgynevezett SLEP teszt kitöltését kérik a gyerekektől már hónapokkal a kiutazás előtt. Ebben a jelentkező angol nyelvtudását, hallás és olvasás utáni szövegértési képességét mérik fel.

©

A diáknak tisztában kell lennie azzal, hogy csak abban az esetben lehet maradéktalanul sikeres az amerikai tanév, ha még itthon önállóan tölti ki a tesztjét és semmilyen segédeszközt nem használ. Ha hiteltelen a teszt eredménye, akkor később mindez fennakadásokat jelenthet az amerikai programban és ebben az esetben a szervezetnek jogában áll megszakítani a tanévét az Egyesült Államokban. Az itthoni szervezetek számítanak arra, hogy a szülők gondosan felkészítik a gyermeküket a kiutazásra, hogy aztán az amerikai tartózkodáskor ne érjék kellemetlenségek az itthoni irodát a tanuló nyelvtudását illetően, mert az minden közreműködő félnek kellemetlen, ha kiderül, hogy a diák nem önállóan töltötte ki a tesztet idehaza.

Amerikán kívül más országokban nem elvárás a teszt írása a kiindulásra készülők számára, viszont minden esetben követelmény az interjú során egy idegen nyelvű beszélgetés, hogy a programszervező iroda meggyőződhessen a tanulók beszédkészségéről és rátermettségéről. Ezen felül igazolni kell a hazai iskolából hozott nyelvi jegyekkel és egyéb tárgyakból szerzett eredményekkel, hogy a tanuló tudásszintje alkalmas egy külföldi iskolában zajló kulturális csereprogramhoz. Mindemellett a jelentkezési anyag megfelelő részében az itthoni nyelvtanárnak hivatalosan is igazolnia kell egy pecséttel hitelesített oldalon, hogy a diákot megfelelőnek találja egy külföldi tanév megkezdéséhez.

Nem kell tartani attól, hogy csak kiváló tanulók vehetnek részt egy ilyen programban, hisz a fogadó országok tapasztalata nagy és tisztában vannak vele, hogy eleinte segítségre szorul minden külföldi diák az iskoláikban, de nem árt ha van nyelvi tapasztalata a cserediáknak, hisz ez alapozza meg azt a nagyszerű tapasztalatot, hogy milyen érzés is egy külföldi iskolákban, helyi diákok között idegen nyelvű pl. biológia vagy matematika órán részt venni.

A beilleszkedés

A tanévkezdést követően mindamellett, hogy komolyan kell koncentrálni arra, hogy aktívan közreműködjenek a tanulók az órák nyújtotta követelményeknél, más egyéb feladat is akad. Így például a beilleszkedés egy idegen környezetbe nagy kihívást jelenthet bárki számára, hisz egy új családban találják magukat a diákok és teljesen új szokásokat kell megismerniük.

©

A fogadó családok családtagként kezelik a fogadott diákjukat, így azokat a szabályokat kell elfogadniuk, melyek a család édes gyerekeire is érvényesek. Rajtuk keresztül válik igazán elmélyültté egy külföldi ország kultúrájával történő ismerkedés, hisz ebben a családban ünneplik a diákok például a Karácsonyt és a Húsvétot. A diákok azzal, hogy megtanulnak beilleszkedni egy idegen anyanyelvet beszélő család életébe, voltaképpen felkészültté válnak arra, hogy később bármely más környezethez is jól alkalmazkodjanak. A család anyanyelve pedig hozzásegíti őket ahhoz, hogy könnyedén fejezhessék ki magukat a mindennapok nyelvén.

Sok ilyen programban részt vett tanuló hangsúlyozza, hogy egy diákcsereprogram részvevőjének nem kizárólag egy évet jelent a program, hanem annál sokkal többet. Attól a pillanattól kezdve, hogy a fogadó családdal jó kapcsolat alakul ki és az iskolai barátságok elmélyülnek, nyilvánvalóvá válik, hogy ezek a kapcsolatok egy életre szólnak, és a diákok többsége eltökélten szeretné újból látni a külföldön élő valamikori fogadó családját.

A beilleszkedés időszakában az édes szülők sincsenek könnyű helyzetben, hiszen a program megkezdésével a diákok nem találkozhatnak velük a tanév során, csakis telefonon vagy interneten keresztül beszélhetnek. Furcsán hangozhat, de a sikeres alkalmazkodás részének tekinthető, ha szabályozva van az itthoniakkal történő kapcsolattartás. A nyelvtanulásnak pedig az egyik garanciája, ha a diák elsősorban a fogadó családja tagjaival kommunikál, és nem beszél heti egy alkalomnál gyakrabban az édes szüleivel. Cél az, hogy a diák a helyi közösségre koncentráljon, mert ez fogja legkönnyebben átsegíteni a kezdeti beilleszkedési nehézségeken. Ez leginkább a program elején jelenthet gondot, hiszen a beilleszkedést követően már nincs is idő a gyakori kapcsolattartásra az otthoniakkal.   

A legtöbb programszervező cég tart előkészítőket a leendő cserediákok számára még itthon. Vannak cégek, akik akár két napot is szánnak arra, hogy a gyerekek kapjanak némi technikai és lelki segítséget a kiutazás előtt, hogy könnyebben túljussanak az esetleges beilleszkedési gondokon.

A jegyek

Hangsúlyos még, hogy az iskolai teljesítménynek a külföldi iskolákban legalább a közepes átlagot el kell érnie, ellenkező esetben a program megszakítása is megtörténhet. Ezt úgy a legegyszerűbb elkerülni, ha a fogadó országbeli szülőkkel, az ottani gyerekekkel folyamatos a kommunikáció és a diák nyitott az őt érő minden új benyomásra, így aztán az iskolai teljesítménye is napról-napra szebb eredményeket mutat majd. Gyakori, hogy a fogadó család aktívan közreműködik abban, hogy a diák teljesítménye javuljon az iskolában, így rendszeresen együtt tanulnak vele és igénylik a fogadott diákok társaságát, hogy minél többet beszélgethessenek velük az anyanyelvükön.

A tapasztalatok szerint a magyar diákok többsége kiválóan helyt áll a diákcsereprogramokban. Nem is szükséges ezért részletezni olyan programszabályokat, amik betartásával problémái akadnak más országok kamaszkorú diákjainak. Így például kizárással járhat, ha valaki alkoholt, vagy kábítószert fogyaszt a program ideje alatt, esetleg engedély nélkül több napot távol marad otthonától.

A legnagyobb problémát a magyar diákok esetén általában a gyenge nyelvtudás szokta okozni, amivel kapcsolatban rendszerint belátó szokott lenni a szervezet, viszont ha mindez társul egy rossz, esetleg udvariatlan hozzáállással, ami ellehetetleníti a beilleszkedését egy más szokásvilágú fogadó családba, akkor rendszerint a külföldi szervezet nem sokat habozik a diák programjának megszakításakor.

A puskázás

Továbbá van még egy fontos gyakorlati dolog, amivel egy magyar diák kétkedve szembesül. Idehaza az iskolai csalás gyakori dolognak számít. Amerikában és a legtöbb országban viszont egyáltalán nem! Épp ezért teljesen természetes dolognak számít a ceruzával írott teszt, vagy dolgozat, mert senkiben nem merül fel, hogy megmásítsa a teszt eredményeit a megírásuk után. Ha pedig egy ott programot teljesítő külföldi cserediák elköveti azt a hibát, hogy visszaél a tanár bizalmával, akkor nyilvánvaló, hogy felfüggesztést kap, hiszen számukra ez hatalmas vétségnek számít.

A cserediákok – Amerikától függetlenül – bármilyen hihetetlen, épp ezért kedvelik meg annyira a külföldi iskolák követelmény rendszerét, mert a kinti tanintézmények bíznak a diákok tudásában és képesnek tartják Őket arra, hogy jó eredményeket szerezzenek abból, amiben a legjobbak! Illetve nyitottak arra, hogy tudásuk legjavát adják át ezeknek a tanulóknak és lehetőséget biztosítanak számukra, hogy arra koncentráljanak, amiben a legjobbak. Valóban, jelentkezni nem nehéz egy diákcsere programba, viszont nagy dolognak számít sikerrel végigvinni azt. Sokan hihetik azt, hogy egy könnyű tanévnek néznek majd elébe, de végül bizonyossá válik, hogy ez a feladat nem pusztán a jó jegyek megszerzését foglalja magában, hanem ennél sokkal komplexebb és örökre kihat a diákok jövőjére is.

Ezen a videón már hazatért diákok beszélnek a kinti tapasztalatairól.

További információ: Tanulás külföldön