szerző:
Eduline

Észszerűbb lett – állítólag – az új helyesírási szabályzat, melyet hivatalosan holnap mutatnak be az Akadémián. Ha eddig igyekeztetek megtanulni, hogyan is kell helyesen írni, akkor most tanulhatjátok újra. És nem elírtuk az első szót. Ezentúl ez így helyes.

Könnyebben használható, rugalmasabb, sőt, megengedő szabályokat hoztak létre a helyesírás szabályai 12. kiadásában. A cél az volt, hogy jobban alkalmazkodjanak a köznyelvi beszédhez és íráshoz, ami elvileg sikerült is – ám a szabályok megfogalmazása még mindig közelebb van a tudományos szakzsargonhoz, mint az érthetőséghez. Ha eddig igyekeztetek megtanulni, hogyan is kell helyesen írni, akkor most tanulhatjátok újra. A jelszó: igazából minden csak lehet, semmi sem kötelező.

A főbb változások a tulajdonnevek toldalékolásában lesznek, ugyanis már nem érvényesül az egyszerűsítés, így a Mariannal ezentúl Mariann-nal lesz. Nem tulajdonneveknél azért még megmarad az egyszerűsítés, tehát nem kell azt írni, hogy többbe (több+be) vagy orrra bukott. De ez se mindenhol, merthogy a szabályzat már észszerű változtatásokról beszél, nem ésszerűekről.

De ezentúl nem kötik szigorú szabályhoz a h végű szavak -val, -vel, - vá, -vé ragos alakjainak írását sem – helyes a dühvel és a dühhel is ezentúl.

Ez bezzeg csak bonyolultabb lett

Bár az előzetes hírekben az volt, hogy már nem kell többé töprengeni, a három szótagból álló, 6 szótagnál hosszabb szavakba hova kell tenni a kötőjelet, sajnos, ezen még mindig kell gondolkodni, sőt, sokkal bonyolultabb lett. Mert míg egybeírjuk, hogy befogadóképesség, addig az előadó-művészetet már nem. A mozgószabály is megmarad, hiába csak kevesen tudnak egyáltalán a létezéséről.

Az általános iskolások is kapnak szeretetcsomagot

Az általános iskolások idegein is sétál kicsit a szabályzat, a betűrendbe sorolásnál ugyanis bár elvileg nem teszünk különbséget a kis- és nagybetűk között, ha csak ez a különbség két szó között, akkor a kisbetű mindig megelőzi a nagyot. Tehát a jácint a Jácintot, az opera az Operát.

Egy tollvonással megsemmisítették a szabályokat, a kiejtéshez igazodnak, így a burából búra lett,  az árbocból meg árbóc, de szererencsére az immunist nem kell immúnisnak írni, vagy a sámánizmust samanizmusnak és a vagyok szóalak se lett vok (ilyenekkel pedig szép számban lehet találkozni a Facebookon). A 12. kiadás már jobban közeledett az Osiris szótárához, mert míg például a 11. kiadásban még az első fokú ítélet volt a helyes írásmód, az Osiris már ezt is elsőfokú ítéletnek írta, és most ez is épül be.

De ezentúl a nagyratörőt egybe írjuk, ahogy a tenyérbemászót is. Az élethalálharc élet-halál harc, a napéjegyenlőség nap-éj egyenlőség lett, az örökkön-örökké kötőjel nélkül lesz helyes, tehát örökkön örökké, de a sete-suta is setesuta, a szaltó mortále pedig salto mortale.

Megengedőbb lett a szabályzat abban is, hogy ha nem írjátok ki a teljes intézménynevet, akkor is írhatjátok nagybetűvel, mint például az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság esetében lehet úgy írni, hogy a bizottság véleménye szerint vagy úgy, hogy a Bizottság véleménye szerint. És ezentúl írhattok mindent nagybetűvel, ha intézményekről, bizottságokról vagy rendezvényekről van szó.

Az már csak hab a tortán, hogy az előzetes elgondolások szerint meg akarták változtatni a hangjelölést is, tehát más betűk (is) lettek volna. Ám ezt - szerencsére - nem sikerült véghez vinni, mert túl mélyen gyökerezik a hagyományainkban.