szerző:
Eduline

Összesen 68 600 diák írja meg ma délelőtt a középiskolai felvételi tesztet magyarból és matematikából. A vizsga 10 órakor kezdődik, a tanulók kétszer 45 percet kapnak a két feladatsor megoldására.

A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére 54 000 diák jelentkezett; a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 8 600-an, a 8 évfolyamoson közel 6 000-en vesznek részt.

A 2018-as középiskolai felvételi feladatsorait és megoldásait itt nézhetitek meg:

Megvannak a középiskolai írásbeli felvételi megoldásai: itt ellenőrizhetitek

Nyilvánosságra hozta a Oktatási Hivatal a négy és öt évfolyamos középiskolák központi írásbeli felvételijének feladatsorait és megoldásait. Nézzétek meg, hány pontot szereztetek. Az írásbeli eredményéről a vizsgát szervező középiskolák 2018. február 8-áig közvetlenül tájékoztatják a vizsgázókat. A diákok a vizsga részletes eredményeit is megnézhetik azon az értékelőlapon, amelyet a középiskolától kapnak meg.

Középiskolai felvétel: itt vannak a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi feladatok és megoldások

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok felvételi feladatsorait és megoldásait is nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal. Hatosztályos gimnáziumok Magyar nyelv Matematika Nyolcosztályos gimnáziumok Magyar nyelv Matematika

Milyen lesz a feladatsor magyarból?

A diákok összesen tíz feladatot kapnak, amelyből kilenc - olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatójában - egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. "Megoldásukhoz a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak" - áll a tájékoztatóban.

Ilyen feladatokat kapnak majd a diákok a 2018-as középiskolai írásbeli felvételin

Január 20-án, vagyis szombaton írják meg a középiskolákba jelentkező diákok a központi írásbeli felvételit magyar nyelvből és matematikából. Hol nézhetitek meg az előző évek feladatsorait? Több tízezer diákra vár komoly vizsga szombaton, január 20-án délelőtt 10 órától írják ugyanis magyarból és matematikából a központi írásbeli felvételit azok, akik hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba, illetve olyan gimnáziumba vagy szakgimnáziumba jelentkeztek, amely írásbelit kér a felvételizőktől.

A legösszetettebb feladat a tizedik: a diákoknak megadott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelnie.

Milyen lesz a feladatsor matematikából?

Matekból is tíz feladatot kapnak a felvételizők. "A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának
jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése is" - olvasható az Oktatási Hivatal tájékoztatójában.

Az Oktatási Hivatal szerint a feladatsorok összeállítói számolnak azzal, hogy a különböző iskolákban nem ugyanolyan ütemben haladnak a tananyaggal, ezért a feladatok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyam tematikus anyagára építenek.

A középiskolai felvételiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.