szerző:
Eduline

Kiből lehet magántanuló? Kell-e órákra járni és milyen gyakran kell vizsgázni? Mivel jár mindez? Utánajártunk.

©

Ki lehet magántanuló, ki kezdeményezheti mindezt és ki dönt róla?

Magántanuló bárki lehet, ez törvényben rögzített jog. Az esetek jelentős részében azonban nem a diákok döntenek úgy, hogy az iskola helyett otthon akarnak tanulni, hanem szakvélemény alapján kénytelenek magántanulóként folytatni az iskolát. Erre általában a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében kerül sor, de a súlyos beteg közép- és általános iskolások is rendszerint otthon tanulnak.

A szülő kérelme alapján az intézményvezető dönt, de ha úgy látja, hogy a magántanulói státusz tanulmányi szempontból hátrányos helyzetbe hozná a diákot, szakvéleményt kér a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálattól. Ha ennek a veszélye fennáll, a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt a helyzetről.

A magántanulóknak is van hallgatói jogviszonya? Kell órára járnia?

A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Órára járnia azonban nem kell, viszont az iskolából nem tilthatják ki, vagyis – elvileg – bejárhat az órákra.

Hogyan kap jegyeket, aki magántanuló?

A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tenniük a tantárgyakból, alapesetben abban az iskolában, ahová korábban jártak – de kérhetnek független vizsgabizottságot is. A felkészítésről az iskola vagy valamilyen felkészítő intézmény gondoskodik.

A magántanulók után is jár családi pótlék és tankönyvtámogatás?

A magántanulói jogviszonynak semmilyen külön költsége nincs, sőt a magántanulót ugyanolyan juttatások illetik meg, mint azokat, akik iskolába járnak, legyen szó akár a családi pótlékról, akár a tankönyvtámogatásról. 

Több tízezer forintot fizetnek a szülők a különórákért

Több tízezer forintot költenek különórákra a magyar szülők. Drágák a nyelvórák és a korrepetálások is. A legnépszerűbbek egyértelműen a nyelvórák, ezen belül pedig az angol és a német. Az angol nyelv a teljes magántanár piac több mint felét biztosan lefedi - mondta a Pénzcentrumnak Akhinszky Norbert, a Tanárbázis.hu oldal üzemeltetője.