szerző:
Eduline

Az oktatás kitörési pontjait, a tudomány és a versenyszféra közötti szoros együttműködésekben rejlő lehetőségeket igyekszik feltárni a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok a Kapcsolatok Napján. A Tudáshasznosítás élvonalában: elmélet és gyakorlat egysége gondolat jegyében megrendezendő program az oktatás és kutatás piacképessé tételét, a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeinek javítását vizsgálja 2009. március 6-án.

Az elmúlt években alapvető változásokon keresztül ment kommunikáció-képzés, mérnökképzés és tanárképzés jelenthet újabb kitörési pontot a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (TEK) számára, többek között eme három szakterület lehetőségeinek áttekintésére kerül sor a Kapcsolatok Napján 2009. március 6-án.

A napjainkban egyre hangsúlyosabbá váló kommunikációs képzés a Bölcsészettudományi Kar egyik fontos eleme. Ennek köszönhetően 2009-re megalakult a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, ahol a már működő alapképzés mellett a mesterszak beindítását is tervezik. A Természettudományi és Technológiai Karon folyó gyakorlatközpontú biomérnök-, vegyészmérnök-, villamosmérnök-képzések beindításával műszaki területekkel bővült a TEK képzési kínálata. Az új képzések népszerűségét mutatja, hogy a hallgatói létszám ezeken a szakokon évről évre emelkedik.

A harmadik oktatási terület, ami a Kapcsolatok Napján kiemelt szerephez jut, az a tanárképzés, melynek rendszerét a bolognai folyamat által előidézett felsőoktatási struktúraváltozás alapvetően módosította. Az elmúlt évtized tapasztalataival ellentétben újra keresetté vált a tanári szakma, a két tanítási nyelvű középiskolai képzések terjedésével egyidejűleg pedig megnőtt a kereslet azok iránt a pedagógusok után, akik közismereti tárgyuk mellett nyelvszakos diplomával is rendelkeznek.

Tudományegyetemi Karok: innovatív vállalkozások, vállalati együttműködések
A Kapcsolatok Napjának másik fontos témája a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok és a vállalkozói szféra közötti szoros együttműködésekben rejlő lehetőségek bemutatása. A TEK széleskörű kapcsolatokat ápol a versenyszféra szereplőivel, ami lehetővé teszi, hogy az egyetemen rendelkezésre álló tudás és szakértelem a profitorientált szektorban, különösen az innováció területén, közvetlen visszajelzések alapján hasznosuljon. A vállalatok szakképzési hozzájárulásokkal támogatják a Tudományegyetemi Karokat, a centrum pedig a munkaerő-piac igényeinek megfelelően specializált képzéseket biztosít. Az együttműködéseknek köszönhetően az egyetemen belül számos spin-off cég is működik, ahol a kutatók vállalkozói formában gazdálkodhatják ki az oktatásra és a tudományos kutatásra pluszban fordítható anyagi erőforrásokat.

Tudományegyetemi Karokért Díj és Mecenatúra koncert
A Tudományegyetemi Karok Kapcsolatok Napján adja át Dr. Fábián István elnök az újonnan alapított Tudományegyetemi Karokért Díjat, E. Lakatos Aranka szobrászművész alkotását. A program zárásaként kerül sor továbbá a Mecenatúra koncertre, a Zeneművészeti Kar hallgatóinak hangversenyére, ami kiváló lehetőséget biztosíthat a jövőben a debreceni zenei felsőoktatás és művészképzés támogatásához.