szerző:
Eduline

Bármilyen jó is egy iskola, a rendszerszintű problémákkal intézményi szinten nem tud megbirkózni. A Közép-Magyarországi régió középtávú szakképzési terveiben a fejlesztési prioritások között az első és kiemelt terület ún. tudáscentrumok kialakítása a régióban, ahol a kínálat koncentrálódik, és a tartalmi megújítás, a szakképzésben érdekeltek együttműködése megvalósulhat. A gyakorló hely centrumok lehetnek aztán vizsgaközpontok és ún. innovációs központok is, valamint módszertani központok. Ezek felvállalják a kompetenciafejlesztést a szakképzésben, a hátrányos helyzetűek munkaerő piaci esély növelését. Fontos a leszakadó rétegek integrálása, felkészítése szakképzettség megszerzésére, mert a szegénység és iskolázatlanság nagy probléma, mert perspektívát nyújtó segítség nélkül újratermelődik.

A Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozását mindenekelőtt a magyar szakképzési rendszer megújításának igénye indokolja. Ezek a korszerűen felszerelt és naprakész tudást közvetítő gyakorlóhelyek a munkavállalók esélyegyenlőségének növelését célozzák meg. Közvetlenebb a kapcsolat szükséges a munkáltatókkal, és a munkáltatók igényeihez gyorsabb és rugalmasabb alkalmazkodás. A szakképzésben az azonnal hasznosítható szakmai tudás megszerzését biztosíthatja rövid idejű képzésekkel, valamint a folyamatos egyéni megújulás és fejlődés képességének kialakításával.

 A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ (BeTISZK)

A HEFOP pályázatok (3.2.2 és a 4.1.1)megjelenése után a főváros 2004. szeptember 30-án a TISZK 1 ( Észak-Pest) és TISZK 2 ( Belváros) pályázata nyert. Az NFT I. program HEFOP 3.2.2 és 4.1.1 pályázataira a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Gazdasági Főiskola 2005. május 1-jén konzorciumot hozott létre. A pályázat végrehajtására a Fővárosi Önkormányzat megalapította a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot, valamint hét (majd hat), később 12 Budapest belső kerületeiben működő kereskedelmi, ügyviteli és közgazdasági szakközépiskolát jelölt ki a BeTISZK-ben való együttműködésre.

A Dohány utcai központi képzőhely fővárosi döntés következtében a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeként működik 2008. szeptembertől, létrehozásával a gyakorlati képzés technikai háttere megújult. A 3049 négyzetméteres épületben többek között csoportfoglalkozásra alkalmas termek, konferenciaterem, tanbank, logisztikai terem, call center, ügyviteli és marketing terem és közösségi tér is működik majd. A termek technikai felszereltsége rendkívül korszerű, és adott a technikához illeszkedő szoftverháttér is. Ezek összessége maximálisan ki tudja elégíteni a korszerű szakképzéssel kapcsolatos elvárásokat.

A képzőközpont udvari megjelenése

 

[[ Oldaltörés: a cikk folytatása ]]

A központi képzőhelyen kizárólag szakképzés folyik. A közgazdasági, a kereskedelem-marketing és ügyvitel szakmacsoportokban az iskolarendszerű ifjúsági szakmaoktatásban, a felnőttoktatás és felnőttképzés területén a projektorientált szakmai gyakorlatok és a rugalmas képzési lehetőségek tervezése, az iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek piacképes szaktudáshoz juttatása, az iskolarendszerű oktatásban a lemorzsolódás minimálisra csökkentése a feladat. Szakmafejlődésben a modul rendszerű szakképzés bevezetése (átjárhatóság és egymásra épülés érdekében) a munkaerő piaci elvárások szerint történik. Önismereti foglalkozásokon kompetenciafejlesztés, a munkaerő piacra történő bejutása és a megmaradás módszerei elsajátítása. Elvárás az információs és kommunikációs technológiai fejlődésnek megfelelő tananyagok fejlesztése, készítése, digitális tananyagok alkalmazásához szükséges technikai és tanári, oktatói, tréneri módszertani fejlesztés.

A képzőközpontban a közgazdasági, a kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció és az ügyviteli szakmacsoport szakmáinak oktatása történik. Meghirdetett képzések 10. osztály után a Bolti eladó és érettségi bizonyítvány birtokában többek között a Külkereskedelmi üzletkötő, a Logisztikai ügyintéző, a Látszerész és fotócikk kereskedő, a Postai ügyintéző vagy az Ügyviteli titkár és számviteli és pénzügyi szakmák is.

Az első tanév tapasztalata, hogy nem elég megalapozott és nem kellő önismereten alapszik a tanulók szakmaválasztása. A helyes beiskolázás elősegítése és a helyes szakmaválasztás elősegítése érdekében Nyílt Napokat tartunk a képzőközpontban. Minden hónap első csütőrtöki napokon ( 2009. február 5.; március 5.; április 2.; május 7.; június 4.) valamint 06.30-án fél 10 órától 13 óráig a képzőközpontba látogatók igény szerint részt vehetnek a tanítási órákon, valamint találkozhatnak a központban tanító tanárokkal és jelenleg itt tanuló diákokkal. A tanulók ismertetik a szakmai képzések tartalmát, a képzésekkel betölthető munkahelyek jellemző tevékenységeit, bemutatják használt taneszközeiket, megismertetnek az épülettel. A program része egy önismereti teszt is, amely felhívja a figyelmet a szakmaválasztáshoz szükséges önértékelésre; van tájékoztató az indításra tervezett képzésekről; a tanulói jogviszonnyal járó juttatásokról; a képzőközpontba jelentkezés módjáról és idejéről. 

A képzőközpontban van egy OTP tanulói bank. Az aláírt együttműködési szerződés alapján a banki szakügyintéző képzéshez közös képzési program, speciális banki alapműveletek oktatására szolgáló IT rendszer kifejlesztése és az iskola rendelkezésére bocsátása, a tanulók nyári szakmai gyakorlatának biztosítása és ösztöndíj program is része az együttműködésnek.

A közgazdasági szakmacsoportba tartozó képzések szeptemberi beiskolázása az új képzési programok szerint történik a Pénzügyi – számviteli ügyintéző, a Vállalkozási ügyintéző, az Üzleti szakügyintéző szakmai képzésekre. A képzésekben a modulrendszerű képzést valósítjuk meg, más tanulásszervezés szükséges az érettségi utáni képzéseken. Szükséges a folyamatos tanulás ellenőrzés, előre meghatározott szintfeladatok teljesítése. sok gyakorló óra, napi feladatkijelölés tanulói önellenőrzéssel és tanári konzultációval, havi vagy negyedévi ellenőrző megméretés.
A szakmai motivációt erősíti a tanulók számára meghirdetett csoportos szakmai projektfeladat.  Ezek a projektfeladatok a képzés olyan feladatai, amelyek feltételezik az elméleti, de a gyakorlati ismereteket is. A képzésben oktató tanárok és gyakorlóhelyi kapcsolattartók közösen írják ki, a teljesítés nagyban meghatározza a tanulói teljesítmények év végi értékelést, a tanulói projektbemutatások nyilvánosak – „szakmai képzőközponti napok”-on és tanulói értékeléssel párosulnak.