szerző:
Eduline

Szívesen tanulnátok valamelyik külföldi vezető egyetem mester- vagy doktori képzésén, de a családi büdzséből nem tudjátok fizetni a tandíjat? Összegyűjtöttük a legjobb ösztöndíjpályázatokat, amelyekre a következő hónapokban jelentkezhettek. Ösztöndíjas sorozatunk második része.

©

Gates Scholarship

A 2000-ben alapított Gates Scholarshippel a Cambridge-i Egyetem posztgraduális (mester- és doktori) képzésein vehettek részt ingyenesen. Évente kilencven hallgatót támogatnak, negyvenet az Egyesült Államokból, ötvenet pedig a többi országból jelentkezők közül.

Az ösztöndíj fedezi a tandíjat és a repülőjegy árát. A hallgatók emellett évente 13 500 font (4 millió 820 ezer forint) pénzbeli juttatást kapnak. Támogatják a konferencia-részvételt, a terepmunkát, fedezik a váratlan kiadásokat.

A jelentkezési laphoz - amelyet december 3-ig kell leadnotok - a diploma és az egyéb oklevelek fénymásolatát, motivációs levelet, több ajánlást kell csatolnotok, emellett részt kell vennetek egy angol nyelvű teszten is. Egyes szakokon követelmény lehet kutatási terv, tudományos dolgozat vagy más dokumentum leadása is. A hiányzó dokumentumokat és az ajánlásokat a jelentkezés leadása utáni tizennégy napon belül pótolhatjátok.

Ha továbbjutottatok, március 26-án és 27-én személyes, telefonos vagy Skype-interjún kell részt vennetek - ezután egy héten belül kiderül, hogy bekerültök-e. Az elbírálásnál figyelembe veszik a tanulmányi és tudományos teljesítményt, a vezetői képességeket, és a "mások életének jobbá tétele iránti elkötelezettséget" is.

Eiffel Scholarships in France for International Students

A francia külügyminisztérium ösztöndíjával 12-36 hónapos műszaki, gazdasági és menedzsment, valamint jogi és politikatudományi mesterképzéseken vehettek részt Franciaországban. Doktoranduszok tíz hónapos tanulmányútra pályázhatnak, ők a fenti képzéseken kívül matematikai, fizikai, kémiai, élettudományi, nano- és biotechnológiai, föld- és környezettudományi, illetve informatikai szakokra is jelentkezhetnek.

Az ösztöndíjasok havonta 1181 (mesterszakosok), illetve 1400 (doktoranduszok) euró pénzbeli juttatást kapnak. A támogatás fedezi az oda-és visszautat, az egészségbiztosítást és a "kulturális kiadásokat". Szállástámogatásra is lehet pályázni - a tandíjat viszont nem fedezi az ösztöndíj.

Mesterképzésekre 30 éves korig, doktori tanulmányútra 35 éves korig lehet jelentkezni, az adott felsőoktatási intézményen keresztül. A 2014/2015-es tanévre a pályázati határidő 2014. január 8.

Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD)

Ezzel az ösztöndíjjal mesterképzés, 3-4 hetes nyári egyetem és csoportos tanulmányút támogatására, illetve kutatói ösztöndíjra pályázhattok. A mesterképzések hossza 10-24 hónap lehet: minden tudományterületen lehet jelentkezni, a nyertesek havi 750 euró ösztöndíjat (230 ezer forint), egyszeri útiköltség-támogatást, adott esetben tandíjtámogatást kapnak, illetve a DAAD hozzájárul egy hat hónapos nyelvi kurzus elvégzéséhez is. Azok pályázhatnak, akik az elmúlt hat évben szerezték meg BA- vagy BSc-diplomájukat, illetve azok, akik 2014-ben diplomáznak alapszakon. Angolul vagy németül kell tudni, a képzés nyelvétől függően.

Ha nyári egyetemi részvétel támogatására pályáztok, legalább 18 tanítási napon, hetente pedig legalább 25 tanórán kell részt vennetek. Az ösztöndíjasok 850 eurós (260 ezer forint) "zsebpénzt" és útiköltség-támogatást kapnak. Feltétel a német nyelvtudás.

Erre az alap- és osztatlan szakosok csak a második tanévtől pályázhatnak, a mesterszakosok pedig csak az elsőben. Az osztatlan szakosok utoljára az utolsó előtti évben jelentkezhetnek. Ez az alapszakosokra is érvényes, kivéve, ha a felsőoktatási intézmény igazolja, hogy mesterképzésen folytatjátok a tanulmányaitokat. Mesterképzésre és nyári egyetemre is november 15-ig pályázhattok. Itt még több októberi-novemberi ösztöndíjpályázatot találtok.