szerző:
Eduline

A szociálisan rászorultak kérhetik a járási hivataltól az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alóli mentesítést - írja a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a honlapján. A 6810 forintos járulékot azoknak is fizetniük kell, akik nem tanulnak tovább, és állást sem szereztek.

©

A közlemény kiadását az indokolta, hogy a havi 6810 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének elengedését - méltányosságból - sok adózó kérte a NAV-tól. A méltányosság megállapításakor az adóhatóság részletesen vizsgálja az adózó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók vagyoni, szociális helyzetét, jövedelmét és kiadásait. 

Méltányosságot ugyanakkor csak lejárt adótartozás esetén gyakorol a NAV. Így a gyakorlatban sokszor azzal szembesülnek az adózók, hogy bár az adóhatóság - egy adott hónapban - az addig felhalmozott járulékra fizetési kedvezményt engedélyezett, a következő havi kötelezettség keletkezésekor ismét tartozása lesz, és arra ismét késedelmi pótlékot számítanak fel.

A NAV ezért hívja fel az érintettek figyelmét arra, hogy a szociális törvény alapján is kérhető a járulék megfizetése alóli mentesítés - egy évre. Ezt az kaphatja meg, aki jövedelmi helyzete miatt nem tudja megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A kérelmet a járási hivatal bírálja el, és azt tartja rászorultnak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, jelenleg 34 200 forintot.

Aki egyedülálló, akkor kap mentesítést, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, vagyis jelenleg a 42 750 forintot. A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, amely egy évig érvényes.

Akkor sem kell fizetni, ha...
Természetesen nem kell fizetnetek, ha munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy más szolgálati jogviszonyban álltok, esetleg álláskeresési támogatásra, táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy segélyre, gyermeknevelési támogatásra, ápolási díjra vagytok jogosultak. Munkanélküliként akkor kaphattok álláskeresési támogatást, ha az elmúlt három évben legalább 360 napot dolgoztatok bejelentve.rsz