szerző:
Eduline

Nyilvánosságra hozta az emelt szintű szóbeli történelemérettségi témaköreit az Oktatási Hivatal - itt találjátok a listát.

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

1. Magyarország gazdasága a XIV–XVII. században
2. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei
3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió)
4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás)

II. Népesség, település, életmód

5. Társadalom és városfejlődés a középkori Magyarországon (X–XIV. század)
6. Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században
7. Budapest fejlődése a hosszú XIX. században
8. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban
9. Demográfiai változások a XX. században (egyetemes történelem)

III. Egyén, közösség, társadalom

10. Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma)
11. Államalapítás és az új rend megszilárdulása (Géza fejedelem és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán uralkodása)
12. Hunyadi Mátyás uralkodása
13. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI–XVIII. században
14. A reformkor és az 1848-as átalakulás (rendi társadalom és politika, reformkor fő kérdései, márciusi forradalom, áprilisi törvények)
15. Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János)

IV. Modern demokráciák működése

16. Az USA kialakulása és alkotmányos fejlődése (1773–1870)
17. A mai magyar demokrácia működése (1989–2014)
18. A modern Európa (szovjet blokk és rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában, európai integráció, német kérdés)
19. Az ENSZ és az Európai Unió intézményrendszere, működése

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

20. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus)
21. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I–X. század)
22. A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői
23. A náci és a bolsevik ideológia

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

24. Az iszlám és az arab hódítás
25. Magyar-török küzdelmek és együttélés a XIV–XVI. században
26. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról
27. A Rákóczi-szabadságharc és nemzetközi összefüggései
28. Magyarország a második világháborúban
29. Az 1956-os forradalom és nemzetközi háttere
30. A hidegháború

Az Oktatási Hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy a fenti tematikában szereplő címek alapján jelölik ki az adott vizsganapra érvényes konkrét tételeket. A szóbeli tételek néhány feldolgozási, értelmezési szempontot jelölnek ki, és különböző típusú források alkalmazásával segítik a vizsgázókat a felkészülésben és a tétel kifejtésében. A dokumentum eredetijét itt találjátok, a magyarérettségi tételcímeit pedig itt nézhetitek meg.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!