szerző:
Eduline

Az ókori Római Birodalom tömören - puska méretben

részlet:

elbukik Brutussal szemben. A köztársasági Róma: Ie 510-ie. 31 v 27)  Államszervezet: *Consul: A consulság 2 főből állt. 1 évig viselhették a tisztséget. Békében az államot vezették, háborúban pedig a hadsereget irányították. *Praetor: Városi elöljárók, a consulok helyettesei. Bíráskodás. *Quaestor: Pénzügyi tisztségviselők. *Aedilis: Városi felügyelők, gabonaellátás. *Censor: Csak patríciusok tölthették be ezt a tisztséget. Feladatuk a vagyonbecslés, és a szenátus névjegyzékének összeállítása. *Dictator: 1 fő, fél évre. Csak rendkívüli állapot idején választották meg a dictatort. Korlátlan hatalma volt, nem lehetett őket felelősségre vonni. Érvényesülő elvek a tisztségviselők választásánál: -collegialitás: ugyanazt a tisztséget egyszerre többen is betölthetik. –annualitás: hivatali időre vonatkozik. 1 év (kivétel a dictatornál) Collgialitás+annualitás zsarnokság megakadályozására. De ez ellentmond annak, hogy a tisztségeket kezdetben csak patríciusok tölthették be. Szenátus: trövényeket hozta. Comitia curiata: népgyűlés, nemzetségi ügyek.


letöltés