szerző:
Eduline

Szóbeli érettségi tételek kidolgozva - 18 db - terjedelem: 20 oldal

tételcímek:

1. Az athéni demokrácia intézményei, működése
2. A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői
3. A magyar nép vándorlása
4. Mátyás király uralkodói portréja
intézkedései alapján
5. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik
6. A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai
Az ipari forradalom legjelentősebb területei
7. Széchenyi és Kossuth reformprogramja
8. Az 1848-49-es szabadságharc főbb hadjáratai,
a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai
9. A kiegyezés tartalma és értékelése
10. Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú
hadviselés jellemzői
11. A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi
következményei
12. A második világháború előzményei,
katonai és politikai fordulópontjai
13. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának
legfontosabb lépései
14. Magyarország háborúba lépése és részvétele
a Szovjetunió elleni hadműveletekben
15. Életmód és mindennapok a Rákosi korszakban
16. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
kitörésének okai és főbb eseményei
17. Életmód és mindennapok a Kádár korszakban
18. Rendszerváltás Magyarországon

részlet:

A több irányból megindult tömeg a Bem-szoborhoz vonult, közben többször felolvasták a diákság követeléseit. Késő délután már a parlament előtt tüntettek a fővárosiak, Nagy Imrét követelték a kormány élére. A Városligetben ledöntötték a Sztálin-szobrot. A Rádió épületénél komoly konfliktus alakult ki a tüntetők és az épületet védő ÁVH-sok között; eldördültek az első lövések. Kezdetét vette a fegyveres harc. Az éjszakába nyúló tanácskozáson a megriadt MDP-vezetők szovjet csapatok beavatkozását kérték. A már harckészültségben lévő egységek elindultak a főváros felé.
Másnapra a szovjet katonai csapatok a legfőbb stratégiai épületeket és pontokat visszafoglalták. Október 25-én a parlamenti előtt sortűz egyértelmű fordulatot hozott. Mindenki számára kibontakozott, hogy a sztálinisták-rákosisták hiteltelenek. Kemény harcok bontakoztak ki Budapesten. A véres csütörtök másik nagy fordulata a vidéki nagyvárosokban zajlott le. A beinduló tüntetéssorozat hatására a pártapparátus szétesett, a közigazgatás megbomlott. Rövid idő alatt forradalmi tanácsok alakultak, amelyek a rend fenntartására törekedtek. A hadsereg megosztott lett, egyik részük a hatalom oldalán harcolt, másik részük a felkelők oldalán fogott fegyvert.


letöltés