szerző:
Eduline

A Nemzeti Foglakoztatási Akcióterv az Uniós ajánlások tükrében - itt készült: PTE - terjedelem: 7 oldal

részlet:

Foglakoztási stratégiánk

Az Európai foglalkoztatási stratégiának megfelelően, a tagállamok foglalkozta-táspolitikájának a következő három átfogó és egymást kölcsönösen megerősítő intézkedésre kell épülnie:

- teljes foglalkoztatás,
- a munka minőségének javítása és a produktivitás növelése,
- a társadalmi kohézió erősítése és a befogadás elősegítése
A teljes foglalkoztatáson természetesen nem a szocializmus idején mesterségesen fenntartott foglalkoztatást, hanem a piaci kereslet kínálat egyensúlya révén kialakult optimális állapotot kell értenünk.
A realitásokat figyelembe véve az NFA kidolgozói egy 0,8 %-os foglalkoztatottsági növekedést terveznek évente, a növekedés üteme lassúnak tűnhet, de ez több tízezer újonnan létrehozott munkahelyet jelent. A tervezet szerint 2010-re így hazánk elérné a 63%-os foglakoztatási rátát, ami elmarad ugyan az Unió célkitűzéseitől (70%), de már a jelenlegi EU átlaggal megegyező szám.

letöltés