szerző:
Eduline

A komplex természettudomány néven szeptemberben induló tárgy a lecsökkent óraszámú többi tárgyat hivatott pótolni, hogy egy-egy jelenséget tömörebben, de több szempontból is bemutasson a diákoknak. Ajánlott kapcsolódási pontokat is tervezett ezért a tantárgyak közé az OFI, ám több furcsaság is bekerült.

Palkovics László államtitkár egy rendhagyó tanórán.
©

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyilvánossá tette a közelmúltban a szakgimnáziumi közismereti tárgyak mellett a komplex természettudomány tantárgy kerettantervének tervezetét. A rohamtempó indokolt, hiszen a kerettanterv nélkül a tanárok óraszámát sem lehet kialakítani, nem hogy a gyerekek órarendjét. A kormányzati ígéretek szerint még augusztus közepén a tanmenet javaslatokat is kidolgozzák az OFI-nál.

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása.

- írják a tantárgy bevezetésében. A megfogalmazott szempontokat némi iróniával lehet olvasni egy olyan rendelettervezetben, ami alaposan megkurtítja a természettudományok órakeretét. Azonban számos pozitívumot lehet látni: egy-egy témakör órakeretében valóban különösen figyeltek arra, hogy a fizika, a kémia, biológia, földrajz nagy négyese minél több ponton egészítse ki egymást.

Palkovics: Jobb lett volna, ha a tantárgy ki van dolgozva

Ősztől a szakgimnáziumot megkezdők számára eljöhet a vendéghallgatói ingázás ideje, ha később más tárgyból szeretnének érettségit tenni- derül ki Palkovics László oktatási államtitkárral készült interjúból. Az összevont, új természettudományos tárgy kidolgozása a tanárok feladata lesz. Az államtitkár egyértelmű sikerekről beszélt az oktatás finanszírozása kapcsán, úgy véli, hogy a jövőbeli működésben sem lesz hiány.

A tervezetben megfogalmazott tantárgyak közötti kapcsolódási pontok rendre irodalmi vagy történelmi kapcsolódási lehetőséget véltek felfedezni az egyes témakörökben, ami szokatlan felvetéseket is tartalmaz.

  • Az első témakörök egyikében az arányok fontosságának belátása, rögzítése, az azokat fenntartó és felborító erők fölismerése áll a fókuszban, ehhez  a magyar nyelv és irodalom fogalmainak, a disszonanciának, az (a)szimmetriának és a kompozíciónak a tisztázását javasolják. Emellett befért a matekból a százalékszámítás és az egyenes arányosság, mint javasolt óra, ahol ezt a témakört körül lehet járni.
  • Biológiában súlyozottabb témakör az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése, valamint az egészséges életmód előnyeinek bemutatásában szintén a magyar nyelv és irodalomból emelték be az emberi test ábrázolásait, mint kapcsolódási pont.
  • Történelemből mondjuk érdekes bedobni a felvilágosodás és a felfedezések időszakát, elvégre miben nincs történelem? Minden esetre az OFI szerint hasznos, ha a kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismeretére vágyik valaki, valamint annak ok-okozati kapcsolatrendszere. Itt kell bemutatni Ohm-törvényét is, valamint az elektromágnesességet.
  • A földrajz úgy látszik nem a leghangsúlyosabb része lesz a tárgynak. A "Honnan hová?" című témakörben van a csillagászati, földrajzi és és biológiai evolúció is. Itt kell megvitassák majd a diákokkal az élet keletkezésének kérdését is. Itt is irodalmi kapcsolatot láttak az OFI-nál, amely a haladáseszme különböző korokban való megjelenését tartja fontosnak. Történelemből a járványok és a háziasítás történelemformáló szerepét emelik ki. Az osztályfőnöki óra sem marad ki, ott a szokásokról és a divatról kellene beszélni, és még mindig ugyanabban a témakörben vagyunk.

A kedvencünk a mechanikai energia témaköre lett, amin belül a munka és energia fogalmát kell szemléltetni a diákok számára. Itt történelmi kapcsolódást véltek felfedezni, ám röviden csak ennyit írtak, hogy "gazdaságföldrajz". Természetesen történelemórán rengeteg gazdaságföldrajzi vonatkozású tananyaggal találkoznak a diákok, de pont annál a science tantárgynál, amely magába foglalja elvileg magát a földrajzot is, kissé merész vállalás.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!