szerző:
Eduline/MTI
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Az iskolai követelmények elsajátíthatatlansága miatt a Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért (FŐSZEGY) "köznevelési kreditrendszer" bevezetését javasolja.

"A nemzeti alaptantervről szóló kormány-előterjesztést elemezve megállapítható, hogy "szakmailag" kiváló munka, világos szerkezetű, laikusok számára is érthető, számos olyan új előírást tartalmaz, amely előre viheti a magyar alap- és középfokú oktatás ügyét, az iskolai rendszerű szakképzés kivételével" - írja a Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért (FŐSZEGY) közleményében. "Ugyanakkor kifogásoljuk, hogy, hogy nem sikerült az ismeretanyag megfelelő mértékű csökkentése. Tulajdonképpen kódolva van benne a pedagógusok nevelési- tanítási kudarca és a tanulók többségének tanulási sikertelensége" - teszik hozzá. 

Mi az az iskolai kreditrendszer?

Az iskolai kreditrendszer a tanulói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit átlagosan öt tanulmányi munkaórát jelent. Ez azt jelenti, hogy a kerettantervekben és/vagy a helyi tantervekben az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát olyan tananyagegységekre kell bontani, amit a tanulók "stopperórával mért normaidőn" belül el tudnak sajátítani, illetve amit a pedagógusok a rendelkezésre álló tanórai foglalkozások keretében "le tudnak adni" - írják.

Mivel az új Nemzeti alaptantervben előírt ismeretanyag iskolai körülmények között elsajátíthatatlan, ezért az oktatáspolitika az anyagi, erkölcsi felelősséget áthárítja a szülőkre. 

Nagyot kellene emelni a tanári fizetéseken - eddig ötezren írták alá a PDSZ petícióját

Eddig több mint ötezren írták alá a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) négypontos petícióját.