szerző:
Eduline

Milyen szempontok alapján rangsorolhat az iskola a beiskolázásnál? Mikor hívhatják be a jelentkezőt szóbelizni és milyen adatokat kérhetnek ilyenkor tőle? Meddig kell mindenkit értesíteni a felvételi eljárás eredményéről? A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete néhány gyakran előforduló szabálytalanságra próbálja felhívni a figyelmet.

Milyen szempontok alapján rangsorolhat az iskola 9. évfolyamra történő jelentkezésnél?

1. Kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján;
2. Az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
3. Együttesen a tanulmányi eredmények, központi írásbeli vizsga eredménye és a jegyzőnél bejelentett szóbeli meghallgatás keretében tartott vizsgaeredmény alapján.

Ha az szerepel az iskola Felvételi Tájékoztatójában, hogy az általános iskolai tanulmányi eredmények vagy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján rangsorolja az iskola a tanulókat, akkor nem hívhatják be az iskolába a jelentkezőket semmilyen "elbeszélgetésre".

Ha az iskola a szóbeli vizsgát szervez, a szóbeli vizsga kérdései az iskola pedagógiai programja alapján meghatározott, és az iskola Felvételi Tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek.

Ha az iskola olyan felvételi követelményeket alkalmaz, amelyek nem szerepelnek a Felvételi Tájékoztatójában, akkor jogszabálysértést követ el, ebben az esetben a jelentkező a felvételi eljárással szemben jogorvoslattal élhet az iskola fenntartójánál. Szintén jogszabálysértésnek minősül  a szóbeli vizsgán rákérdezni a család vagyoni és jövedelmi helyzetére vagy a szülők foglalkozására.

A felvételi rangsor megállapítása:

1.    A felvételt hirdető iskola legkésőbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon köteles kifüggeszteni a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel. Az utolsó nap március 16.
2.    Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését.
3.    Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni.
4.    Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az "E" betű alkalmazásával kell beírni.
Az iskola által megállapított rangsor csak tájékoztató jellegű, mert a Felvételi Központ a beérkezett tanulói adatlapok alapján a megváltoztathatja az ideiglenes felvételi jegyzéken található iskolai sorrendet!OS