szerző:
Eduline

A fiatalok körében gazdasági szakok vezetik a felsőoktatási népszerűségi listát az idei jelentkezéseknél is. Megkérdeztük Dr. Laáb Ágnes egyetemi docenst, BME Pénzügye Tanszék Számvitel Szakcsoport vezetőjét, hogy vajon a mesterszakoknál is tapasztalható a gazdasági szakok népszerűsége?

A mesterszakok indítását nagy várakozás előzte meg. A számvitel mesterszakunk a hagyományos ötéves képzés „Kontrolling” szakirányát váltotta fel, amely a közgazdászképzésünk egyik méltán legnépszerűbb szakiránya volt mind nappalis hallgatóink, mind az őket foglalkoztatni kívánó cégek körében. Olyannyira, hogy miközben a közgazdasági friss diplomások körében is megjelent a pályakezdő munkanélküliség, kontrollingos hallgatóinkat már a képzés ideje alatt „levadászták” a legrangosabb nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cégek. 
 
A Bolognai – rendszer teremtett-e új versenyhelyzetet?
A bolognai folyamatot követő országokban többé-kevésbé azonos alap-, mester- és PhD-képzési lépcsőket vezetnek be. A rendszer egyik fő célja, hogy például a számvitel területén szerzett mesterdiplomáról minde­nütt a világon egyértelműen lehessen tudni, mit takar.
 
Tény, hogy hallgatóink egyre tudatosabb haszon/áldozat mérlegelést végeznek, amikor eldöntik, hová adják be jelentkezésüket. Nagy súllyal esik latba az intézmény rangja, s ezáltal a diploma várható „piaci értéke”, ám emellett olyan szempontok is szerepet játszanak, mint a képzés várható összköltsége, az időbeosztás rugalmassága, valamint egyéb „hallgatóbarát” szempontok.
 
Az egyetemek és főiskolák mesterképzései között van-e különbség?
Az egyetemek, főiskolák rangsora ezekben az években újra rendeződik, és tudvalévő, hogy a diploma értékének megítélésénél fontos a képző intézmény rangja, elismertsége. A BME-nek jó helyezése van jelenleg és mindent megteszünk azért, hogy mesterképzéseink is erősítsék jó szakmai megítélésünket. Nagy előnyt jelent számunkra, hogy MSC részidős képzéseinknél támaszkodni tudunk a mintegy 15 éve folyó MBA képzés során felgyülemlett tapasztalatunkra és haladó hagyományaira. Számunkra a legbiztosabb marketinget egyébként a nálunk végzett és a most folyó mesterképzéseinkre járó hallgatóink biztosítják. Javasoljuk is érdeklődőinknek az ilyen irányú tájékozódást.
 
Milyen munkakör betöltéséhez szükséges?
A számvitel mesterszak – amelynek ősszel már a második évfolyamát indítjuk el – részidős formában elsősorban a számvitel, kontrolling, ellenőrzés területén dolgozóknak ajánljuk. E mesterszakunk célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére, és képzésünk eredményeképpen alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsőszintű menedzseri feladatok ellátására.
 
Kiknek ajánlja a számviteli mesterszakukat?
A 2009-ben induló tanévben elsődlegesen a főiskolai végzettségű, gyakorlattal rendelkező üzemgazdászokat várjuk és hívjuk, hiszen ebben a tanévben számukra a felvétel és így az egyetemi diploma megszerzése reális közelségbe kerülhet: Jó szívvel javaslom, hogy használják ki azt a páratlan lehetőséget, hogy a BSC-s hallgatók még nem veszik el tőlük a férőhelyeket. A 2008 és 2009-ben induló mesterszakoknál ugyanis még mindig sajátos átmeneti időszak van, hiszen az ötéves hagyományos képzést végzők már nem, az alapszakosok meg még nem mennek mesterszakokra. A főiskolások esélyei tehát valószínűleg idén a legjobbak, amit érdemes kihasználniuk, mivel a korábbi jogszabályok szerint főiskolai végzettségük csak igen nehézkesen volt egyetemi szintre emelhető, ráadásul e lehetőség szigorúan csak alapdiplomájuk területén nyílt meg számukra, azaz például egy mérnöknek a mérnöki, egy közgazdásznak a közgazdaságtudományi területeken. A mostani felsőoktatási reformokkal ez az eddigi merevség is fellazult, az egyes területek között - legfeljebb néhány tantárgy kiegészítő letétele mellett - megnyílt az út.
 
Hogyan épül fel a képzés?
A BME számvitel szakának további specialitása, hogy a szakon jelentősebb mértékben oktatjuk más üzleti és pénzügyi területek tantárgyait is, remélve ezáltal, hogy e szélesebb ismeretekkel rendelkező végzettjeink a számvitel mellett más üzleti területek kompetens szakértői is lesznek.
A szak részidős formában működik, ami heti egy nap elfoglaltságot igényel, választhatóan pénteki vagy szombati napokon. A hallgatók két specializáció közül választhatnak: Vezetői számvitel (Management Accounting), illetve Ellenőrzés és könyvvizsgálat (Audit and Control). Képzésünk során nagy hangsúlyt fektetünk, hogy hallgatóink átlássák a nemzetközi számvitellel (IFRS, US GAAP, HGB), a hazai és a nemzetközi adózással kapcsolatos előírásokat és készség szinten elsajátítsák a konszolidációval kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. A képzés néhány választható tantárgya angol nyelven is hallgatható, továbbá a szigorlatok és a záróvizsgák angol nyelven is teljesíthetők. A diplomába az „okleveles közgazdász számvitel szakon” megnevezés kerül (Master of Science in Accounting).
 
Milyen diplomát fogadnak el a jelentkezőknél? Mondana néhány szót a felvételi eljárásról?
A bolognai rendszer nyitottságából, átjárhatóságából fakadóan sok helyről érkezhetnek a felvételizők, ezért minden szakhoz kapcsolódik egy bemeneti követelmény. A nem BSC végzettségű hallgatók esetében alapkövetelmény, hogy a megadott ismeretkörökben 60 kredit meglétét feltételezi, amiből 30 kredit a felvétel feltétele (a nem kreditrendszerű képzések tantárgyainál a kreditszám nagyjából a tantárgy heti óraszámának felel meg), további 30 kredit pedig a mesterképzés első két féléve alatt – külön tanulmányokként – is teljesíthető. Ez utóbbi természetesen csak akkor szükséges, ha valaki korábbi tanulmányai során mindezt még nem teljesítette. A legalább 30 kreditnyi előtanulmányi kredit meglétét a BME egyénileg vizsgálja meg. Fontos kiemelni, hogy ilyenkor nem a korábbi végzettségek, diplomák számítanak, hanem a teljesített tantárgyak (akár több főiskolai, egyetemi vagy szakirányú továbbképzési szakon teljesítettek együttesen), illetve az, hogy ezek mennyiben sorolhatók az alább megadott ismeretkörök valamelyikéhez.
A kreditek beszámításán kívül a részidős képzéseinken, így a Számvitel mesterszakon is szóbeli felvételi vizsga van, amely lényegében a szakmai motiváltság és elhivatottság felmérését célozza. A felvételkor szerezhető összesen 100 pontból egyébként 55 az intézmények kereteink belül dől el, a fennmaradó 45 pont pedig a korábbi tanulmányi eredmények átlagából adódik, ám ha előbbi magasabb, akkor - a jelenlegi felvételi szabályok szerint automatikusan az kerül kétszeres súllyal beszámításra.
 
Mi a képzésük egyedisége?
Képzésünk és vizsgarendszerünk is rugalmasan igazodik hallgatóink munkahelyi elfoglaltságához. Nincs félévközi számonkérés, de a szorgalmi időszak során, a már lezárult háromkredites tárgyaknál előrehozott vizsgát lehet tenni. Hallgatóink kötelező tárgyaik tananyagát a félév elején megkapják. Az előadások pps anyaga sőt maga az előadásanyag is letölthető. Oktatóink szigorú minősítési követelményen esnek át és a hallgatók értékelése ebben nagy szerepet kap.
 
Ösztöndíjra vagy tandíjkedvezményre van-e lehetőség?
A Számvitel mesterszak költségtérítéses képzés, és nem is tekinthető olcsónak, ám a költségtérítés számos – a felsőoktatási szokásokon messze túlmutató – szolgáltatás díját tartalmazza és jelentős mértékű – tanulmányi eredményhez kötött – tandíjkedvezményeket kínál. Ezek lényege, hogy az előző félév tanulmányi eredményei alapján – az első félévben a felvételi eredmények alapján – a legjobb 10% hallgató 50%-os, míg a következő legjobb 10% 30%-os tandíjkedvezményben részesül, azaz minden ötödik hallgatónk tandíja automatikusan, számottevő mértékben csökken. A szak saját tandíjkedvezmény-programja mellett külön említést érdemel még az országos szintű Diákhitel Program is.
 
Mi a tapasztalatuk, a cégek küldik el dolgozóikat a képzésre vagy inkább a jobb állás reményében jelentkeznek mesterszakra a diákok?
Tapasztalatunk szerint körülbelül fele-fele az arány, azonban az önfinanszírozó hallgatóink általában motiváltabbak, céltudatosabbak.