szerző:
Eduline

Közeleg egy újabb határidő: február 16-a éjfélig lehet jelentkezési lapot beadni - Felvételi menetrend a HVG Diploma 2009 különszámból.

A továbbtanulni vágyók december 15-étől már kezükbe vehették a felvételi tájékoztatót, beszerezhették jelentkezési lapjukat, valamint ekkor indult az e-felvételi is. Ez azt jelenti, hogy a 2009. szeptemberben induló képzésekre nemcsak hagyományos – papíralapú – jelentkezési lapot lehet beadni, a felvételi kérelem elektronikus úton (online) is benyújtható. Az elektronikus jelentkezés egyenértékű a hagyományos jelentkezéssel, adatlapját a www.felvi.hu weboldalon lehet kitölteni már december 15-étől (itt lehet megadni a személyes adatokat, a megpályázni kívánt képzőhelyeket, ezek sorrendjét, akárcsak a hagyományos jelentkezési lapon), majd az ott írt módon elektronikusan továbbítani. Az ezzel kapcsolatos főbb tudnivalókat a HVG Diploma 2009 különszám részletesen taglalja.

A felvételi kérelem hagyományos formája a jelentkezési lap, ami a korábbi évektől eltérően az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán (1088 Budapest, Reviczky u. 6.), illetve az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságain szerezhető be. A jelentkezőnek a lapon meg kell adnia személyes adatait, a megpályázni kívánt képzőhelyeket, azok sorrendjét, illetve fel kell tüntetnie a lap benyújtásakor rendelkezésre álló eredményeit is (például a nyelvvizsgáját, ha van), s az ezeket tanúsító okmányok másolatát mellékelnie is kell a jelentkezési laphoz. Aki hiányosan tölti ki a lapot, az a jelentkezést követő 30. napig hiánypótlási felszólítást kap.

Lényeges határidő 2009. február 15-e – ez ugyanis a jelentkezési lap benyújtásának határideje, ám mivel a határidő munkaszüneti napra esik, február 16-a éjfélig lehet jelentkezési lapot benyújtani. Ám ezzel még koránt sincs vége a felvételi procedúrának, lássuk a fontosabb dátumokat!

2009. április 16., regisztrációs levél: Ezen időpontig minden felvételiző úgynevezett regisztrációs levelet kap, amely a jelentkezési lapjáról rögzített információkat (a személyes adatokat, a megpályázott képzőhelyeket, azok kért elbírálási sorrendjét stb.) tartalmazza, továbbá a felvételiző jelentkezési lapjának felvételi azonosító számát (erről bővebben lásd a februári képzéseknél). E szám azonosítja a jelentkezőt a központi adatbázisban, amely a személyi adatokat és a jelentkezési lapon szereplő, illetve később keletkező jelentkezési információkat tartalmazza.

2009. május–június, érettségi: Az érettségi vizsgáról – jelentkezés, az érettségi menete, vizsgaidőpontok, vizsgaeredmények – az Oktatási Hivatalnál lehet érdeklődni (OH, www. oh.gov.hu).

2009. május: A www.felvi.hu weboldalon elérhető szolgáltatás révén a jelentkező nyomon követheti elektronikusan beadott kérelme elbírálását – például elfogadták-e nyelvvizsgáról beküldött vagy más dokumentumait. Betekinthet a róla rögzített felvételi adatokba, személyes adatait (például lakcímváltozás) módosítani tudja, egyszer változtathat jelentkezési sorrendjén, dokumentumokat elektronikusan csatolhat, amit megfelelő azonosítást követően (felvételi azonosító szám, biztonsági kód használata) tud megtenni.

2009. július 9., dokumentumok pótlása, sorrendmódosítás: Ezen időpontig kell beadni a jelentkezési határidő után kézhez kapott dokumentumok – érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány – másolatát. Nem muszáj minden dokumentumot összevárni, ahogy egy megvan, beküldhető (de persze lehet együtt is). A másolatokat igazolható módon célszerű elküldeni. Igazolhatónak az számít, ha a dokumentumokat a www.felvi.hu-ról elérhető e-felvételi szolgáltatás keretében megadott módon elektronikusan feltöltik, vagy ha ajánlott postai levélben küldik be, ettől kezdve nincs mód semmilyen módosításra. A felvételiző ezen időpontig módosíthat a jelentkezéskor megadott intézményi sorrenden is, de csak egy alkalommal.

2009. július 23., ponthatár megállapítása, besorolási döntés: megállapítják a ponthatárokat az egyes képzési területekhez tartozó szakokon felvételhez szükséges pontszámról (vonalhúzás), vagyis ekkor válik el, a jelentkezők közül kik nyertek felvételt. Augusztusban minden felvételizőnek meg kell kapnia az Oktatási Hivataltól a hivatalos értesítést a besorolási döntésről, de a döntés után 24 órán belül sms-ben is értesítik azt a jelentkezőt, aki ezt a jelentkezési lapon kérte.

2009. augusztus, nyári pótfelvételi: Az oktatási és kulturális miniszternek e hónapon belülre lehetséges kiírnia a nyári pótfelvételit. A pótfelvételin csak egy helyre lehet jelentkezni, az e célra szolgáló jelentkezési lapon.

A témába átfogóbb betekintést nyerhetünk a HVG Diploma 2009 Különszámából

Megvásárolom