szerző:
Edupress

Több cég tervez kevesebb friss diplomást felvenni, mint 2007-ben - olvasható a Világgazdaságban. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézetének (GVI) frissen publikált kutatásából kiderült, a diplomás pályakezdőket foglalkoztató cégek aránya az idén 11 százalékponttal nőtt ugyan, de a felvételükre vonatkozó szándékok némileg visszafogottabbakká váltak. A megkérdezett cégek felállítottak egy rangsort is aszerint, hogy presztízs tekintetében szerintük melyik felsőoktatási intézmény áll az első három helyen.

A kutatás nyolc képzési területet vizsgált, melyek közül - a MKIK GVI kutatója szerint - elsősorban a műszaki és a közgazdasági karok presztízsrangsorai tekinthetők a munkaadók szakmai tapasztalatait tükröző értékelésnek, ezért az elemzés is ezeken a képzési területeken működő intézmények elismertségét mutatja be.A felmérésből kiderül, a gazdasági végzettségű pályakezdők elhelyezkedési esélyei némileg romlottak idén, a műszaki végzettségűeknél kedvezőbb a kép."A vállalati vezetők felsőoktatási intézményekről alkotott képe egyfelől fontos visszajelzés a felsőoktatási intézmények vezetői számára, másfelől hasznos segítség a felvételezni tervezők számára" - olvasható a dokumentumban.

Két szemszög

A kutatások alkalmával két szemszögből vizsgálták a versenyszféra felsőoktatási intézményekről alkotott véleményét. Az első megközelítést általános presztízsrangsornak a másodikat pedig preferencia rangsornak nevezzük.
A felmérésekben vizsgálták, hogy az üzleti szférában - képzési területenként - mely felsőoktatási intézményeknek van jó hírnevük, tekintélyük, azaz a pályakezdőket foglalkoztató cégek szemszögéből mely egyetemi karok büszkélkedhetnek nagy, illetve a legnagyobb presztízzsel. Hozzáteszi, "a megkérdezettek akkor is mondtak véleményt az intézmények presztízséről, ha cégüknek nem volt közvetlen tapasztalatuk az adott intézményen végzett diplomással. Ez nem von le a válaszok értékéből, csupán annyit jelent, hogy ezekre a tudományterületekre vonatkozóan a presztízsrangsorok az intézmények elismertségével kapcsolatos általánosabb véleményeket tükrözik, mivel kevésbé igazodhatnak a diplomások és diplomás pályakezdők foglalkoztatása során kialakult szakmai megítéléshez.

A preferencia rangsort úgy kell tehát értelmezni, hogy egyfelől, a preferáltabb diplomák több kaput, azaz több lehetőséget nyitnak meg az álláskereső pályakezdők előtt, és így számukra jobb elhelyezkedési esélyeket biztosítanak, mint a munkáltatók látókörén kívül eső, kevésbé elismert intézmények diplomái. Másfelől pedig, a preferáltabb karokon végzettek nagyobb valószínűséggel felelnek meg a versenyszféra elvárásainak.Az eddigiekből érezhető, hogy a preferencia rangsor egy sokkal "keményebb" mutató, jobban tükrözi a versenyszféra tapasztalatát és kevésbé alapszik sztereotípiákon, mint a presztízsrangsorok.
©

Feltérképezték

A preferenciák feltérképezéséhez a kutatás során a vállalatvezetőket és a HR managereket arról kérdezték, hogy adott foglalkozási területen a felvétel során milyen felsőoktatási intézményben, illetve annak melyik karán végzett pályakezdőket részesítenek előnyben. Ezzel egyrészt arra kívántak választ kapni, hogy adott foglalkozási területen milyen felsőoktatási intézmények, illetve karok diplomájával számíthatnak a pályakezdők jobb elhelyezkedési esélyekre, másrészt pedig arra, hogy adott intézményben, illetve karon végzet diplomás pályakezdőnek milyen foglalkozás területeken van a legnagyobb esélye a elhelyezkedésre.

Felsőoktatási intézmények presztízse

Gazdasági és társadalomtudományi karokA gazdasági és társadalomtudományi karok első öt helyén fővárosi intézmények állnak: a Corvinus egyetem Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Karai és a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara.A potenciális friss diplomás foglalkoztató véleménye az első három helyezést tekintve nem tér el az országos átlagtól. E tekintetben jelentős különbség az ELTE Társadalomtudományi Kara és a BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar esetében tapasztalható. Előbbit a potenciális foglalkoztatók 16 ponttal alul, utóbbit viszont 13 ponttal felülértékelték a friss diplomásokat jelenleg vagy a közeljövőben foglalkoztatni tervező piac szereplők. A BGF esetében a potenciális foglalkoztatók kedvező értékelésében valószínűleg a jelen pozitív tapasztalata nyilvánul meg. A nagyobb multinacionális vállalatok az ELTE Társadalomtudományi Karát 17 ponttal rosszabbnak ítélték meg, mint az országos átlag. Ezzel szemben a Budapesti Gazdaság Főiskola karai rendre jobb értékelést kaptak a nagyobb multinacionális vállalatoktól, mint országos átlagban.

Bontás földrajzi egységek szerint

A földrajzi egységek szerinti bontás árnyalja a fővárosi intézmények vezető szerepét. A Corvinus egyetem Gazdálkodástudomány és Közgazdaságtudományi Kar bár minden térségben vezető szereppel bír, utóbbi pontszámához jelentős mértékben felzárkóznak vidéki intézmények. Kelet-Magyarországon például a Debreceni és Miskolci Egyetem Közgazdaságtudományi Karai látványosan nagyobb presztízsnek örvendenek, mint országosan, Nyugat-Magyarországon pedig a PTE Közgazdaságtudományi Kara és BGF kihelyezett intézményei örvendenek az országos átlagnál jelentősen jobb hírnévnek. Érdekes, hogy a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kara és az ELTE Társadalomtudományi Kara főváros elhelyezkedése ellenére vidéken, különöse Nyugat-Magyarországon örvend maga presztízsnek.

Műszaki és informatikai képzések
A műszaki és informatikai képzések közül az első három helyen a BME karait találjuk. A BME Gépészmérnöki Kar és BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar közel azonos mértékben elismert. Őket némileg lemaradva követi a BME Építészmérnöki Kar. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara a fővároson kívül intézmények közül a legelismertebb. A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy a második és a harmadik, illetve a harmadik és a negyedik hely között jelentős különbségeket tapasztaltak, az elismertségben megállapítható, hogy ezt követően a intézmények között csak kisebb különbségek vannak a presztízsrangsorban.

A BME Gépészmérnöki Kara a potenciális foglalkoztatók körében is a legnagyobb presztízzsel rendelkező felsőoktatás intézmény. A BME Villamosmérnöki és BME Építészmérnök Karok presztízspontszáma jelentősen elmarad az országos átlagtól. Hasonló jelenséget tapasztaltak az ELTE Informatikai Kar esetében is. A kutatók szerint ezen nagy múlt intézmények (ELTE, BME) történetileg kialakul presztízsének továbbélése és a jelen realitás közötti különbség észlelhető. Hozzáteszik, a tágabb értelemben vett közvélemény felülértékeli a szóbanforgó intézményeket, míg a potenciális foglalkoztató értékelését árnyalják a jelen tapasztalatai. Egyébként több "kisebb" intézmény esetében mértek az országos átlagnál kedvezőbb hírnevet.A multinacionális vállalatok véleménye szerint is a BME Gépészmérnöki Kara vezeti a műszaki és informatikai karok presztízsrangsorát. A többi intézmény értékelése szinte minden esetben kisebb vagy nagyobb mértékben kedvezőtlenebb, mint az országos átlag. Mindez azt jelenti, hogy a nagyobb multinacionális vállalatok körében a BME Gépészmérnöki Kar jó híre "nagyobb", mint országosan.
[[ Oldaltörés: Földrajzi bontás ]]

Földrajzi bontás

A földrajzi térségek szerinti elemzés hasonló eredményre vezetett, mint a gazdasági és társadalomtudományi intézmények esetében, azaz általánosságban elmondható, hogy a vidéki intézmények megítélése kedvezőbb az adott térségben, de mindemellett a országosan legjobb megítélésnek örvendő fővárosi intézmények is jelentősen megmaradnak.Kelet-Magyarországon az országosan is jó hírnek örvendő Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara mellett kiemelik a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai és Informatikai Karát, Nyugat-Magyarországon pedig a PTE Pollack Mihály Műszaki és a SZIE Műszaki Tudományi Karát említik, mint regionálisan jó hírrel rendelkező intézményeket.

A természettudományi karok közül magasan kiemelkedik az ELTE Természettudományai Kara, a BME hasonló intézménye jelentős lemaradással következik a második helyen.A pedagógiai, tanító- és óvóképző intézmények közül az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar örvend a legnagyobb országos elismerésnek.Az orvostudományi és egészségügyi karok között messze kiemelkedik a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara. A debreceni és szegedi hasonló intézménye messze lemaradva következnek a második illetve harmadik helyen.A bölcsészettudományi karok közül az első helyen álló ELTE Bölcsészettudományi Kar és hasonló intézmények között tapasztalt presztízskülönbség az összes képzési terülletek közül a leginkább jelentős.Az agrár-,környezettudományi és kertészeti karok közül a SZIE Mezőgazdasági-, és Környezettudományai Kara, illetve a Debrecen Egyetem hasonló intézménye örvendenek a legnagyobb tekintélynek a versenyszféra szereplői között.A jogi és igazgatási karok között a tavaly évhez hasonlóan az ELTE Állam- és Jogtudományai Kara áll az első helyen.

Felsőoktatási intézmények preferenciája

A gazdasági és jogi végzettséghez köthető munkakörök közül a HR munkatárs pénzügyes, jogász, gazdaságelemző, értékesítő, turisztikai munkatárs, reklám és marketing munkatárs foglalkozási csoportokon belül vizsgálták a versenyszféra által leginkább preferált felsőoktatási intézményeket.A foglalkoztatók véleménye alapján elmondható, hogy HR és reklám-marketing munkakörökben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar a leginkább preferált intézmény. Az értékesítő esetében a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara kapta a legtöbb említést. A turisztikai munkakört tekintve a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Kar, a jogászoknál pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar büszkélkedhet a legmagasabb preferencia-pontszámmal. A Budapest Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számvitel Főiskolai Kar fővárosi intézménye pedig gazdaságelemző és pénzügyes munkakörök terén tekinthető a leginkább preferált karnak.

A műszaki és informatikai végzettséghez köthető munkakörök közül az élelmiszeripari mérnök, építészmérnök, építőmérnök, fa- é könnyűipari mérnök, környezetmérnök közlekedési mérnök, mezőgazdasági mérnök vegyészmérnök, informatikus-programozó villamosmérnök és gépészmérnök foglalkozás csoportokon belül vizsgálták a versenyszféra által leginkább preferált felsőoktatási intézményeket.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem különböző karai a legtöbb munkakör esetében is a leginkább preferált intézményeknek tekinthetők. Villamosmérnökök gépészmérnökök, vegyészmérnökök közlekedésmérnökök, építő-, és építészmérnökök, illetve informatikusok jelentkezése esetén a versenyszféra a BME-n végzett diplomás pályakezdőt látja legszívesebben.

A fővároson kívüli intézmények közül a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-tudomány Kara (mezőgazdasági mérnök), a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar (fa és könnyűipari mérnök) és a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudomány Kara (környezetmérnök), amik egy-egy foglalkozási csoport esetében a versenyszféra "kedvencei".

(www.edupress.hu)