szerző:
Eduline

Felmenő rendszerben kellett volna bevezetni az új nyelvvizsga-követelményeket.

©

A jogbiztonság követelményét sértette, az esélyegyenlőség elve szempontjából is aggályos volt az, hogy az egyetemi doktori képzésben kizárták a fogyatékossággal élők mentesítését a nyelvvizsga-kötelezettség alól, nem vették figyelembe, hogy a megszigorított nyelvi követelményeket felmenő rendszerben kellett volna bevezetni és biztosítani kellett volna a megfelelő felkészülési időt - állapította meg az alapvető jogok biztosa egy konkrét ügy vizsgálata kapcsán.

A konkrét eset egy születése óta fogyatékkal élő hallgató panasza volt. Számára a Pannon Egyetem nem engedélyezte, hogy mentesüljön a második nyelvvizgsa megszerzésének követelménye alól.

Az egyetem szerint a felsőoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 2015. április 17-én hatályba lépett rendelkezése mindezt nem teszi lehetővé - áll az ombudsmani közleményben. A doktorandusznak ezért arra van lehetősége, hogy kérje a doktorjelölti jogviszonyának megszüntetését, majd 3 éven belül ismételten jelentkezzen doktorjelöltnek, így elég ideje lesz a nyelvvizsga letételére és a dolgozat elkészítésére.

 

Változnak az egyéni doktori képzések: felvételi, komoly vizsga és hosszabb tanulás

Januárban felvételizhetnek, valamint félidőben szigorú vizsgát kell tenniük, mielőtt rátérnének a disszertációjukra. Az idei félévtől az egyéni fokozatszerzők felvételit követően léphetnek be a doktori képzésbe; hasonló komplex vizsgát kell tenniük, mint amit az új jogszabályi környezet a szervezett képzésben résztvevőknek ír elő félidőben.

A biztos kiderítette, hogy a fokozatszerzés eljárása már folyamatban volt, amikor hatályba lépett a mentesítés lehetőségét kizáró kormányrendelet-módosítás. Így adhatott volna saját hatáskörben mentességet az egyetem a hallgatónak. Az ombudsman nem vitatja, hogy a magas szintű nyelvtudás jogos elvárás egy olyan területen, ahol követelmény a nemzetközi tudományos- és publikációs tevékenység.

Székely László megállapította, hogy kiszámíthatatlanná tette az érintettek felkészülését a doktori tanulmányok megkezdése után bevezetett jogszabályváltozás, amely nem biztosította a szabályozás érdemét érintő kellő felkészülési időt és figyelmen kívül hagyta a szigorúbb nyelvi követelmények felmenő rendszer szerinti bevezetését.

Ezért felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy tekintse át a doktori képzésre irányadó szabályokat, tegyen lépéseket a fogyatékossággal élő doktoranduszok, doktorjelöltek helyzetének, a képzési követelmények alóli mentesítésük feltételeinek világos rendezésére. Az egyetem rektorától a biztos kérte, intézkedjen arról, hogy a hatályba lépett új jogszabályi rendelkezésekről az egyetem belső intézményi szabályzatában, elektronikus felületén naprakész tájékoztatást nyújtson.