szerző:
Eduline

Több tantárgyból változik az érettségi 2017-től: cikksorozatunk első részében a közép- és emelt szintű magyarérettségit érintő módosításokat találjátok.

Középszintű írásbeli: több feladatot kell megoldani

A középszintű írásbeli magyarérettségi 2017-től egy 90 perces és egy 150 perces részből áll majd. A vizsgázóknak először a szövegértési feladatsort kell megoldaniuk (az ajánlás szerint erre körülbelül 60 percet érdemes szánni), majd meg kell oldaniuk egy szövegalkotási feladatot, ez a "köznapi szöveg alkotása" elnevezésű rész.

A diákok két feladat közül választhatnak: egy gyakorlati szöveget kell írniuk vagy a középszintű magyarérettségiben eddig is szereplő érvelési feladatot kell megoldaniuk, az ajánlás szerint erre körülbelül 30 percet érdemes szánni.

©

A középszintű magyarérettségin ezután következik a második szövegalkotási rész: a diákoknak 150 perc alatt kell egy műelemző vagy egy összehasonlító elemző fogalmazást írniuk a megadott művekről.

Változik a középszintű írásbeli értékelése

A középszintű műelemző feladat pontozása így néz majd ki 2017-től: tartalmi minőség – 25 pont; nyelvi minőség 25 (szövegszerkezet – 5 pont; stílus – 5 pont; nyelvhelyesség – 5 pont, helyesírás 8, íráskép 2).

A helyesírástól és az írásképtől függő pontszám kisebb lesz, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet összefoglalója szerint "ami azonban változatlan, hogy továbbra is mindkét feladatrész hibáit jelezni, javítani kell, és mindkettőt figyelembe kell venni a pontozásnál".

Változik a középszintű szóbeli vizsga értékelése

Tartalmi minőség, irodalom: 25 pont, tartalmi minőség, magyar nyelv: 10 pont, a felelet nyelvi minősége: 15 pont.

Változik az emelt szintű írásbeli

Emelt szinten a reflektáló és a műelemző szövegek értékelése egymástól függetlenül történik. A műértelmező feladat pontértéke: 30 pont, a reflektáló feladat pontértéke: 20 pont.

Az emelt szintű írásbeli első feladata emelt szintű szövegértési és műveltségi feladatsor lesz, az indoklás szerint azért, mert "a szakirányú továbbtanulásnál elengedhetetlen kompetencia a szakirányú szövegértés".

Szóbeli tételek: új témakör

A szóbeli tételek száma nem változott. Az anyanyelvben két korábbi témakör összevonásával új témakör jött létre Ember és nyelvhasználat néven. Az irodalmi témakörök megnevezésében az irodalmi művek állnak a középpontban. A regionális és interkulturális témakör része lett a határon túli magyar irodalom.

Mintafeladatokat itt találtok.