szerző:
Eduline

Milyen követelmények vannak informatikából emelt szinten? Ebből a cikkből kiderül.

©

A következőkben témákra bontva láthatjátok a követelményeket. Ehhez kiegészítésül szolgál ez a táblázat, ahol a középszintű követelményeket is láthatjátok. Tehát a következő leírás a középszintű mellé kiegészítésül szolgáló plusz követelményeket tartalmazza.

Így kellett megoldani az emelt szintű informatikaérettségi feladatait

Nyilvánosságra hozta az emelt szintű informatikaérettségi megoldási útmutatóját az Oktatási Hivatal. Az emelt szintű informatikaérettségi feladatsora: Az emelt szintű informatikaérettségi javítási útmutatója: A többi dokumentumot itt éritek el. Reggel 8-tól az emelt szintű informatikaérettségivel folytatódott a 2018-as tavaszi érettségi szezon. Az emelt szintű informatika érettségi nap támogatását köszönjük a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának.

Mit kell tudnia, ismernie a vizsgázónak emelt szinten?

Információs társadalom

Legyen tájékozott különböző kódrendszerekben. Ismerje a zaj hatásainak csökkentésére használt módszereket.

Informatikai alapismeretek - hardver

Ismerje a tizenhatos számrendszert, felhasználási területeit. Tudjon kettes, tízes, tizenhatos számrendszerek között átváltani. Ismerje a Boole-algebra alapjait, a logikai műveletek azonosságait. Legyen képes a Neumann-elvek értelmezésére. Ismerje a központi feldolgozó egység részeit, jellemzőit. Ismerje a perifériák beüzemelését, és az esetleges problémák megoldásának lehetőségét.

Informatikai alapismeretek - szoftver

Ismerje a háttértárak használatba vételének lépéseit: partícionálás, formázás, fájlrendszerek. Ismerje a tömörítéshez kapcsolódó beállítási lehetőségeket.

Szövegszerkesztés

Legyen képes új stílust létrehozni, stílusok tulajdonságait beállítani. Tudjon kördokumentumot készíteni.

Táblázatkezelés

Ismerje az adatbáziskezelő függvények használatát. Legyen képes képlettel meghatározott feltétel alapján cellákra formázást beállítani.

Adatbázis-kezelés

Ismerje és tudja felhasználni az SQL alapvető utasításait. Legyen képes egy összetett probléma megoldásához allekérdezést készíteni. Tudjon leírás alapján tetszőleges függvényt alkalmazni.

Információs hálózati szolgáltatások

Ismerje a csomagkapcsolt hálózatok működésének alapelveit. Ismerje a web és az e-mail szolgáltatásokhoz tartozó gyakoribb hibajelenségeket és azok okát. Legyen képes a helyben telepített és a webes levelezőprogram segítségével kezelni elektronikus levelezését. Legyen képes a levelezőfiók beállítását elvégezni a helyben telepített program esetén. Ismerjen és tudjon alkalmazni több állomány átviteli lehetőséget. Ismerje az elektronikus kereskedelem működési elvét, előnyeit, hátrányait. Tudjon egyszerű weblapot készíteni a HTML és CSS segítségével. Ismerje a HTML és a CSS alapelemeit.

Prezentáció és grafika

Legyen képes a diamintát módosítani.

Algoritmizálás, adatmodellezés

Ismerje az egyszerű adattípusokat: egész és valós szám, logikai érték, karakter. Ismerje az egyszerű adattípusokon végezhető műveleteket osztályozásának lehetséges fajtáit. Ismerje az összetett adattípusokat: szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz. Ismerje az összetett adattípusokon végezhető műveleteket. Legyen képes a szekvenciális állományokra alkalmazható műveleteket megvalósítani. Ismerje a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt. Feladatmegoldásához tudja használni az alapvető programszerkezeteket: szekvencia, elágazás, ciklus. Tudja használni az elemi programozási tételeket: összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximumkiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések. Ismerje a rekurzió fogalmát.

A programozás eszközei

Ismerje egy programozási nyelven a típusdefiníció; a változódeklaráció, a be- és kiviteli utasítások; alapvető programszerkezetek, azaz szekvencia, elágazás, ciklus; eljárások, függvények; állománykezelő műveletek megvalósítását. Legyen képes egy mondatszerű leírással készült algoritmust a használt programozási nyelvben kódolni. Legyen képes mondatszerű leírással megadott rekurzív algoritmust kódolni, és felhasználni.

Tudjon egy közepes nehézségű, de összetett feladatot strukturáltan megoldani az ismert programnyelven. Tudjon e felhasználóval kulturáltan kommunikáló adatbevitelt és adatkivitelt írni. Legyen képes a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni. Tudjon nyomkövetéssel programot tesztelni.

Érettségizzetek velünk!

Az Eduline-on az idén is megtaláljátok a legfrissebb infókat az érettségiről: a vizsgák napján reggeltől estig beszámolunk a legfontosabb hírekről, megtudhatjátok, milyen feladatokat kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, de az emelt szintű írásbelikről is nálunk találjátok meg a tudnivalókat.

És ami a legfontosabb: az írásbeli után nálunk nézhetitek át először a szaktanárok által kidolgozott, nem hivatalos megoldásokat.

Délutánonként arról olvashattok, hogy mit gondolnak a tanárok és a vizsgázók a feladatsorokról, és persze ti is leírhatjátok véleményeteket kommentben, sőt a szaktanároktól is kérdezhettek.

Ha elsőként szeretnétek megkapni a megoldásokat, lájkoljátok Facebook-oldalunkat. A 2018-as érettségiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.