szerző:
Eduline

Hány pontot lehet szerezni a fizikaérettségi szóbeli vizsgájával? Milyen feladatok lesznek közép- és emelt szinten? Utánajártunk.

©

Hány pontot lehet szerezni a fizikaérettségi szóbeli vizsgájával?

Középszinten 60, emelt szinten pedig 50 pontot szerezhettek a fizikaérettségi szóbeli vizsgáján.

Milyen segédeszközöket lehet használni a szóbelin?

A függvénytáblázatot, valamint a tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközöket vagy mérőműszereket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja. Ezenkívül a vizsgázó vihet magával egy - a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas - zsebszámológépet.

Hogyan zajlik a szóbeli vizsga középszinten?

A vizsgázónak egy témát kell kifejtenie kísérlettel vagy egyszerű méréssel. A felkészülési idő akkor kezdődik, amikor a vizsgázó a tétele kihúzása után megkapja a szükséges eszközöket. A felkészülési időben elvégzi a kísérletet vagy egyszerű mérést, a kapott eredményeket rögzíti, illetve vázlatot készíthet a kifejtendő tételrészhez.

A szabályzat szerint feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg.

A felelet során a mérést vagy a kísérletet újra be kell mutatni?

Nem kell újra elvégeznie, elég, ha elmondja, mit csinált, illetve bemutatja a rögzített eredményeket (táblázat, grafikon stb.).

Emelt szinten ugyanígy két feladat van?

Az emelt szintű szóbeli vizsga szintén két feladatból áll: A) és B) feladatokból. Az A) feladat a méréshez köthető kompetenciákat kéri számon. (A mérés megtervezése, elvégzése, a mért értékek kezelése, a megfelelő következtetések levonása.) A B) feladat pedig egy tétel kifejtése.

Hogyan oszlik el az elérhető 60 pont középszinten?

55 pont járhat a tartalmi minőségre, 5 pontot pedig a felelet felépítésére, minőségére lehet kapni. Ezek szempontjai a következők:

  • a felelet mennyire alkot összefüggő, logikus egészet;
  • nem tartalmaz-e a témától eltérő fejtegetést;
  • mennyire önálló a kifejtés (azaz szükség van-e és milyen mértékben, mennyire lényeges
    részeknél segítő kérdésre).

Ugyanezek a szempontok élnek az emelt szintűnél is, annyi különbséggel, hogy ott a maximális pontszám 50 pont, így 45 pont járhat a tartalmi minőségre, 5 pont pedig a feleletre.

Megvan a középszintű fizikaérettségi hivatalos megoldása

Közzétette a középszintű fizikaérettségi hivatalos megoldását az Oktatási Hivatal - itt ellenőrizhetitek a válaszaitokat.